A?aislai senovA�je ir dabar

medinis sunkvezimisKiekvienas vaikas turi A?gimta poreikA? A?aisti. A?aidA?iama buvo ir prieA? tA�kstanA?ius metA?, A?aidA?iama ir dabar. A�is poreikis visada iA?lieka, skiriasi tik A?aislai. AnksA?iau tai bA�davo A?vairA�s akmens ar medienos gaminiai, o A?iandien a�� modernA�s plastikiniai, elektroniniai A?aidimai. A?aisdami vaikai lavina tiek protinius tiek ir fizinius gabumus, jie iA?moksta bendrauti, dalintis, iA?sisukti iA? A?vairiA? situacijA?. Vis dA�lto, pagrindinA� prieA?astis, dA�l kurios A?aislus vaikai taip myli, yra malonumas. A?aidimai a�� lyg vaiko darbas, o A?aislai a�� jo A?rankiai. TaA?iau ar tikrai visi dabartiniai A?aislai lavina maA?ylius. PakalbA�kime apie tai, kokie A?aislai buvo senovA�je ir kokie A?iandien, bei kaip jie veikia vaiko raidA�.

A�vairiose kultA�rose A?aislai ir A?aidimai yra iA?likA� nuo senA? senovA�s. JA? gali bA�ti visokiausiA?: tai ir paprasA?iausi akmens, metalo ar medienos gaminiai, ir sudA�tingi mechaniniai A?taisai. IA? esmA�s, vaiko A?aislas gali bA�ti bet koks daiktas, naudojamas buityje ar A�kyje. Viskas priklauso nuo fantazijos. Prasimanyti pramogA? A?mogus yra linkA�s iA? prigimties, taigi labai tikA�tina, kad ir A?aislas gali bA�ti bet kas.

mediniai zaislaiManoma, kad patys seniausi A?inomi A?aislai a�� lA�lA�s (ar bent jA? likuA?iai) a�� yra rasti senovA�s Babilonijoje bei Egipte. Kitas itin senas A?aislas a�� kamuolys. NA�ra nustatyta, kada juo pradA�ta A?aisti, ir greiA?iausiai to niekada nesuA?inosime. Itin sename vieno egiptieA?io vaiko kape buvo rasti iA? akmens pagaminti kA�gliai, kuriuos, panaA?iai kaip A?iandien mums A?aidA?iant boulingA�, vaikai senovA�je irgi numuA?inA�davo ridendami akmeninA? rutulA?. Aptikta, kad graikai iA? akmens pagamintA� jo-jo turA�jo jau daugiau nei prieA? tris tA�kstanA?ius metA?. Mokslininkai mano, kad jis buvo populiarus ir senovA�s Kinijoje. SenovA�s romA�nA? vaikai itin daA?nai A?aisdavo su A?vairiomis marionetA�mis bei geometrinA�mis figA�rA�lA�mis, pagamintomis iA? dramblio kaulo. Tiek graikA?, tiek ir romA�nA? berniukai su savimi turA�davo A?aisliniA? veA?imA�liA?, A? kuriuos susidA�davo kitus A?aislus ir veA?iodavosi su savimi. Kiek vA�liau, viduramA?iais, vaikai A?aisdavo su ovaliu arba apvaliu kamuoliu, kurA? daA?niausiai atstodavo pripA�sta gyvulio pA�slA�. A�A? kamuolA?, panaA?iai kaip ir A?iandien, A?aidA�jai stengdavosi A?mesti A? saugomus vartus. Gerokai vA�liau, 18 a., vaikA? mokymo tikslais buvo sukurtos dA�lionA�s. Jos ypaA? pamA�gtos 20 a. pradA?ioje. Tuo paA?iu metu iA?populiarA�jo ir spalvoti pieA?tukai. Taigi, akivaizdu, kad panaA?A�s kaip ir A?iandien A?aislai buvo populiarA�s ir svarbA�s jau nuo seno.

A�iuolaikiniai A?aislai taip pat kaip ir senoviniai ugdo, moko, lavina vaikus. TaA?iau parduotuvA�se galima rasti ir gausybA� tokiA?, kurie propaguoja A?statymA? nepaisanA?ios, kupinos smurto visuomenA�s poA?iA�rA?. TradiciniA? A?aislA?, tokiA? kaip kamuoliai, A?okdynA�s, lA�lA�s ir pan., populiarumas mA�A?ta, o A?vairiA? sudarkytA?, agresyvios iA?vaizdos raumeningA? figA�rA? poreikis auga. PastebA�ta, jog A?iandien dauguma rinkoje esanA?iA? A?aislA? A?adina vaikuose valdA?ios, kuriai bA�dinga agresija, jA�ga, klusnumas bei baimA�, troA?kimA�. Tokie A?aislai ir A?aidimai daro itin neigiamA� A?takA� vaikA? vystymuisi, mokymuisi, lavinimuisi, taip pat sukelia nemaA?ai kitokiA? A?alingA? padariniA?. Atlikti tyrimai parodA�, jog smurto kupini filmai, kompiuteriniai A?aidimai ir A?aislai paskatina agresijA� ir pastA�mA�ja vaikA� A? nusikalstamA� elgesA?. Taigi, kiekvieni tA�vai, atsiA?velgdami A? grA�smA�, kuriA� gali sukelti A?aislai, turi labai gerai pagalvoti prieA? juos pirkdami. Juk kiekvienas suaugA�s A?mogus yra atsakingas uA? savo vaikA�, todA�l turA�tA? kruopA?A?iai pasirA�pinti ir jo laisvalaikiu.