VestuviA? A?aidimai a�� neatskiriama A?ventA�s dalis

vestuvesNuo seno jaunavedA?iA? vestuvA�s buvo A?venA?iamos garsiai, trankiai ir ilgai. Tai A?ventA� netik jaunavedA?iams, bet ir visiems vestuviA? sveA?iams. GiminA�s, artimieji ir draugai susirenka pasveikinti, palaikyti ir kartu atA?vA�sti A?iA� vienA� didA?iausiA? dvejA? A?moniA? A?ventA�, todA�l vestuvA�s turi bA�ti kupinos A?vairiausiA? ceremonijA?, vaiA?iA?, pramogA?. Vieni sveA?iai bA�na linkA� tiesiog pasveikinti jaunuosius ir mA�gautis vaiA?iA? stalu, kiti atvyksta netik pasveikinti, taA?iau ir kartu linksmai atA?vA�sti ir papramogauti. Vestuviu zaidimai, be didelio vaiA?iA? stalo, gA�rimA? ir muzikantA? a�� itin svarbi pramogA? dalis, todA�l pritrA�kus visada pravartu A?inoti bent kelis iA? jA?.

VestuviA? A?aidimA? nuo seno yra sugalvota A?imtai, A?iai dienai iA?liko patys linksmiausi ir paprasA?iausi. SveA?iA? uA?imtumas A?aidimais turi daug pliusA?, dA�l ko verta A?iai vestuvinei daliai skirti nemaA?A� laiko dalA�. VisA? pirma vestuviniai A?aidimai visus nuteikia linksmai ir iA?drA�sina, sveA?iai pasidaro atviresni, jaunavedA?iA? giminA�s geriau susipaA?A?sta tarpusavyje. Kaip A?inia, atsiranda dalis sveA?iA?, kurie nekantrauja kuo greiA?iau prisigerti, atitraukimas nuo vaiA?iA? stalo neleidA?ia jiems pasiekti A?io tikslo, todA�l visi iA?lieka aktyvesni ilgesnA? laikA�, be to tai gali padA�ti iA?vengti nesusipratimA? ir girtA? asmenA? konfliktA?.

Galime pabandyti A?vardinti porA� A?domiA? ir linksmA? vestuviniA? A?aidimA?. DaA?nas, jokiA? papildomA? priemoniA? nereikalaujantis vestuvinis A?aidimas vadinasi sugedA�s telefonas. Kai visi sveA?iai sA�di prie vaiA?iA? stalo, kuris nors iA? jA? sugalvoja sakinA? ar kokiA� nors frazA�. Tuomet tai kA� sugalvojo, tyliai paA?nabA?da savo stalo kaimynui, kaimynas paA?nibA?da A?alimai sA�dinA?iam A?mogui ir taip frazA� keliauja aplink stalA� ratu, kol pagaliau pasiekia jos sumanytojA�. Tuomet tas, kuris pradA�jo A?aidimA� pasako frazA� kuriA� buvo sugalvojA�s ir tA� kuri apA�jo visA� stalo ratA�, daA?niausiai A?is A?aidimas visiems sukelia nemaA?ai juoko, nes pradinA� ir galutinA� frazA�s smarkiai skiriasi.

Kitas A?aidimas, kurA? taip pat galima A?aisti sA�dint prie stalo a�� tiesa ir drA�sa. Taigi, A?aidimo pradininkas iA?sirenka kitA� prie stalo sA�dintA? A?mogA? ir pasiA�lo rinktis tiesA� arba drA�sA�. Jei A?mogaus pasirenka tiesA� – jis turi atsakyti A? pradininko pasakytA� klausimA�, jei pasirenka drA�sA� – turi atlikti pradininko sugalvotA� uA?duotA?, kuri daA?nai bA�na juokinga ir A?domi. Tuomet pastarasis A?mogus turi teisA� iA?sirinkti kitA� prie stalo sA�dintA? A?mogA? ir uA?duoti jam klausimA� arba skirti uA?duotA?, A?aidimas vyksta kol klausimus arba uA?duotis bA�na gavA� visi prie stalo sA�dintys sveA?iai. A�is A?aidimas netik linksmas, bet ir paA?intinis, sveA?iai gali vienas kitA� A?aukti vardais, todA�l visi suA?ino vienas kito vardus.

A�ie du vestuviA? A?aidimai, tik menkutis pasirinkimas iA? A?imtA? kitA? tokiA? pat linksmA?, o gal ir A?ymiai sudA�tingesniA? ir A?domesniA? A?aidimA?. Kiti A?aidimai gali bA�ti A?aidA?iami su specialiai tam skirtais daiktais, poromis, grupA�mis, .lauke arba tamsoje. Taigi, geri ir A?domA�s vestuviniai A?aidimai padarys vestuves A?simintinas netik jaunavedA?iams bet ir jA? sveA?iams.