VestuviA? jubiliejai

vestuviu jubiliejai

Pirmajame straipsnyje apA?velgA�me jubiliejus, kurie yra A?venA?iami per pirmus deA?imt metA? santuokoje. Visgi, ir vA�liau sutuoktiniA? laukia visa gausybA� dA?iugiA? jubiliejA?, kuriuos verta paminA�ti ir tinkamai atA?vA�sti.

Po penkiolikos metA? gyvenimo drauge, galA�site dA?iugiai A?vA�sti kriA?tolines arba kitaip dar vadinamas stiklines vestuves. VestuviA? planuotoja pasirA�pins, kad A? A?ventA�s dekorA� A?eitA? patys graA?iausi kriA?tolo motyvai. Juk tai spindinti ir blizganti medA?iaga, primenanti apie meilA�s ir pasitikA�jimo vienas kitu groA?A?. Pagalvokite, kiek visko patyrA�te per tuos penkiolika metA? ir kaip padA�jote vienas kitam tobulA�ti. AiA?ku, kriA?tolas yra ir dA�A?tanti medA?iaga, todA�l nereikia pamirA?ti ir dar vieno dalyko a�� elgtis su savo mylimaisiais turite rA�pestingai ir A?velniai a�� neleiskite meilei iA?garuoti dA�l ne vietoj ir ne laiku pasakytA? A?odA?iA? arba padarytA? veiksmA?. BA�kite supratingi ir padA�kite, kai jA�sA? to praA?o. Negana to, kriA?tolas simbolizuoja ir skaidrumA�, kuris ir yra tyros meilA�s pagrindas. Dovanos kriA?tolinA�ms vestuvA�ms taip pat turi bA�ti susijusios su kriA?tolu arba stiklu.

Kai bA�site jau dvideA?imt metA? santuokoje, galA�site A?vA�sti porcelianines vestuves. A�ios vedybA? metinA�s iA?siskiria tuo, jog porceliano simbolika jums primena apie laimA�s trapumA� a�� kad jA� iA?laikytumA�te savo rankose, jums reikia ir toliau stengtis bei dar labiau mylA�ti. Praleidus tiek metA? drauge, esame tikri, kad patyrA�te tiek A?alto, tiek karA?to, taA?iau tai nesutrukdA� likti drauge ir mylA�ti vienas kitA�. Taip turA�tA? bA�ti ir toliau. Visgi, porcelianas yra laikoma labai graA?ia ir brangia medA?iaga, tad jA�s turite A?vertinti tai, kA� turite a�� nuoA?irdA?iai supratA�, kiek jau daug turite, galA�site kur kas linksmiau A?vA�sti tokias sukaktuves, o jA�sA? artimieji jus apipils dovanomis ir graA?iais palinkA�jimais.

SidabrinA�s vestuvA�s yra A?venA?iamos kuomet poroje iA?gyvenate jau 25 metus. Tai yra A?spA�dingas vedybA? jubiliejus, kurio metu vedybA? planuotoja pasirA�pins, kad A?ventA� bA�tA? dekoruota sidabrinA�mis girliandomis, gausiomis gA�liA? puokA?tA�mis, sidabriniais A?aukA?tais ir kitais sidabriniais motyvais. Tai jau pirmosios vedybA? metinA�s, pavadintos brangiuoju metalu, vadinasi, kartu pragyvenA� tiek metA? jA�s jau pasiekA�te daug ir galite dA?iaugtis sukA�rA� nuostabiA� A?eimA�. O jA�sA? sveA?iai privalo atneA?ti dovanA?, susijusiA? su sidabru. Tai gali bA�ti papuoA?alai, virtuvA�s A?rankiai ar kiti menkniekiai, pagaminti iA? A?io nuostabaus metalo.

Tuo tarpu, vyras A?monai gali padovanoti papuoA?alA? iA? sidabro, o didA?iausias A?ios A?ventA�s akcentas a�� tai sidabrinis A?iedas, kuris turi bA�ti uA?dedamas ant pirA?to, esanA?io A?alia to pirA?to, ant kurio yra uA?mautas vestuvinis A?iedas. Tai labai graA?i tradicija, kuriA� tinkamai A?amA?inti gali profesionalus fotografas, sukursiantis jA�sA? sidabriniA? vestuviA? foto albumA�. Juk tai puiki proga atA?vA�sti su draugais, A?lA?sti A? dailiA� suknelA� ir iA?siruoA?ti nuostabiai fotosesijai. Juk bus labai smagu po keliA? metA? ar netgi keliA? mA�nesiA? vartyti gautas nuotraukas ir dar kartA� pasidA?iaugti drauge su visais draugais ir giminaiA?iais.

Tai vestuviA? metinA�s, kurios yra A?venA?iamos per pirmus dvideA?imt penkerius metus gyvenant santuokoje. Kitoje straipsnio dalyje pristatysime ir likusius jubiliejus, kuriuos tikrai norA�site atA?vA�sti gyvendami tobuloje darnoje su savo antrA�ja puse.