Verslo pradA?iamokslio motyvacija

verslo pradziaBeveik kas treA?ias lietuvis svajoja apie savo verslA�. Kol vieni bijo tai daryti, kiti elgiasi drA�siai ir iA?bando niA?as, kurios gali bA�ti naudingos siekiant uA?sidirbti papildomA? pinigA?. Pirmas A?ingsnis, kurA? turite padaryti tokiu atveju, jeigu nusprendA�te pradA�ti verslA� a�� motyvuoti save. A�rodykite sau, kad galite pasiekti daugiau nei didA?ioji dalis visuomenA�s. A�tikinkite save, kad verslininko gyslelA� yra JA�sA? kraujyje ir drA�siai A?gyvendinkite savo verslo idA�jA� praktiA?kai.

Informacijos trA�kumas. Ar tikrai? Kai kurie verslininkai mano, kad niekada nebus pasiruoA?A� pradA�ti savo veiklos, kadangi vis trA�ksta ir trA�ksta A?iniA?, kurios galA�tA? uA?tikrinti pergalA� verslininkystA�je. Tokio tipo asmenys galvoja, kad perskaitys dar vienA� knygA� ir tuomet jau bus pasiruoA?A� nuversti kalnus. Deja, toks skaitymas niekada nesibaigia, kadangi pabaigus vienA� knygA� atsiranda tokia, kuri, atrodo, dar naudingesnA�. PasitikA�kite savimi. Turite uA?tektinai A?iniA? galinA?iA? paskatinti pradA�ti savo verslA�.

Mano nuomonA� teisingiausia. SkeptiA?kai aplinkiniA? atA?vilgiu nusiteikA� asmenys daA?niausiai mano kad bA�tent jie A?ino geriausiai, kaip investuojant maA?iausiai galima pasiekti daugiausia. Pradedant verslA� labai naudinga paklausti paA?aliniA? asmenA? patarimA?. Net ir tokiu atveju jeigu su verslu jie neturi nieko bendro. Kaip teigia UAB a�zLCPCa�? specialistai, paprasA?iausiai jie gali suteikti naudingA? A?iniA? kaip vartotojai.

Kas nerizikuoja, tad negeria A?ampano. DaA?niausiai taip mano tie asmenys, kurie yra linkA� iA?bandyti naujas sritis per daug su jomis nesusipaA?inA�. Labai svarbu, kad asmuo paA?intA? tA� sritA?, kurioje planuoja skleistis. SpontaniA?kumo savybA� steigiant savo verslA� tikrai nA�ra pats geriausias pasirinkimas.

Bijau pralaimA�ti. Kai kurie A?monA�s nieko nepradeda, kadangi bijo, jog paprasA?iausiai savimi nusivils. KartA� taip nutikus jie daugiau nieko gyvenime nebesistengia rizikuoti. Svarbiausia suvokti, kad pradedant verslA� jA�s rizikuojate. Nusistatykite 50 procentA? ant 50, kad Jums pavyks arba ne. Realiai A?iA�rA�kite A? savo sumanymo idA�jA�.

Neturiu ko prarasti. Galiausiai kai kurie galvoja, kad pasiekA� savo gyvenimo dugnA� ir paprasA?iausiai tiki, kad verslas gali padA�ti iA? jo iA?kilti. PradA�ti verslA� galima tik tokiu atveju jeigu esate tikras, kad turite tektinai A?iniA? galinA?iA? paskatinti priimti patA? geriausiA� sprendimA�. A�vertinkite savo galimybes ir nepradA�kite naujos veiklos tik todA�l, kad jauA?iatA�s nelaimingas. Tai nepadA�s pasijausti geriau. DaA?niausiai nepavyks gauti reikalingos informacijos, tad verslaukite tik psichologiA?kai pasiruoA?A�s.

AplinkiniA? palaikymas a�� bA�tinas. LogiA?ka, kad kuomet artimiausi A?monA�s palaiko verslo idA�jA� a�� jauA?iatA�s kur kas labiau savimi pasitikintys ir drA�siau imatA�s verslo. Deja, daugelis verslo naujokA? tvirtino, kad pirmiausia susidA�rA� su abejingumu ir artimA?jA? kartojimu, kad jiems niekas nepavyks. Gaila, kad ne visi asmenys yra palaikantys, taA?iau pradedantis verslininkas turi pasitikA�ti savo jA�gomis. Jeigu jis A?ino, kad jo idA�ja yra puiki a�� nesvarbu, kA� pasakys mama, teta ar A?mona.

IdA�ja prasta, bet rizikuosiu. Neverta bandyti investuoti A? idA�jA�, kuri jau praktiA?kai yra A?gyvendinta ir jA�s bA�site tas asmuo, kuris jA� A?iek tiek pakoreguos. Jeigu yra sukurti pieA?tukiniai klijai, tai flomasteriniA? klijA? nereikia. Geriau susikoncentruoti ties inovacijomis, kurios dar apskritai nA�ra prisitaikiusios prie rinkos. Taip pat A?vertinkite ir tai, kad jeigu kinieA?iai turi, nereiA?kia, kad turi lietuviai.

PradA�ti verslA� gali bA�ti sudA�tinga, taA?iau kiekvienas iA? mA�sA? gali tai padaryti. Lietuvoje suteikiama labai patraukli terpA�, kurioje galima skleistis. A?inoma, pirmiausia reikia pasiruoA?ti psichologiA?kai, kadangi verslo kA�rimas atsakingas procesas, kuris remiasi A? tai, kaip A?monA�s suvokia A?iA� niA?A�.