TopografinA� nuotrauka: kas tai?

Kai yra atliekami geodeziniai (kitaip dar vadinami kadastriniai) matavimai, sudaromas A?emA�s sklypo planas, kuriame atsispindi jame esanti situacija, atliekamaA�topografinA� nuotrauka, kuri parodo bendrA� sklypo vaizdA� su jame esanA?iais objektais

TopografinA�s nuotraukos yra reikalingos tuomet, kada planuojami tam tikri projektavimo darbai: tam tikri kasinA�jimai, A?emA�s panaudojimo keitimai, namo statybos, ir t.t.A� Tokiose situacijose neiA?vengiamai teks kreiptis A? specialistus, kurie galA�s padaryti topografinA� nuotraukA�, ir A?moniA?, kurios teikiaA�tokias paslaugas, galima rasti ne taip ir maA?ai. KiekvienojeA�situacijojeA�yra galimybA� pasirinkti A�tokiA� bendrovA�, atliekanA?iA� geodezinius matavimus Vilniuje, kuri galA�tA? geriausiai pateisinti jA�sA? lA�kesA?ius: visada svarbu A?sitikinti,A�kad jiA�turi reikiamA� licencijA� ir yra tikrai patikima a�� tA� A?vertinti gali padA�ti klientA?A�atsiliepimaiA�bei rekomendacijos.

Klientams, kuriems yra reikalinga topografinA� nuotrauka, gana daA?nai kyla klausimas, kiek gali kainuoti A?iA�paslauga, ir tai priklauso nuo daugybA�s veiksniA? a�� nuo to, kokia A?monA� yra pasirenkama, koks yra sklypo sudA�tingumas, kiek jame yra objektA?, ir t.t. Visada galima pasidomA�ti, kiek kainuotA? jumsA�reikalingaA�paslauga, jei bA�tA? pasirenkama viena ar kita bendrovA� a�� kiekvienu atveju tikrai bus galima atrasti tokias A?mones, kuriA? nustatytos kainos jums bA�tA? paA?ios palankiausios.

Taip pat neretai keliamas klausimas, per kiek laiko gali bA�ti padaromos topografinA�s nuotraukos, ir daA?niausiai yra norima, kad tai bA�tA? atliekama kuo greiA?iau. Vis dA�lto, vien tik nuo matininkA? tai nepriklauso, nes A?ie darbai yra derinami ir su tam tikromis institucijomis. Taigi, vienareikA?miA?kai atsakyti gali bA�ti gana sudA�tinga. NereikA�tA? delsti kreiptis A? specialistus dA�l jums reikalingos paslaugos teikimo, taA?iau nepamirA?kite, kad topografinA�s nuotraukos galioja vienerius metus a�� praA�jus A?iam laikotarpiui turA�tA? bA�ti daroma nauja nuotrauka, nes per vienerius metus sklype gali atsirasti gana nemaA?ai A?vairiA? pakeitimA?.

Kad bA�tA? padaroma topografinA� nuotrauka, specialistams turi bA�ti pateikiami reikalingi dokumentai a�� iA?raA?ai, patvirtinantys A?emA�s sklype esanA?iA? statiniA? nuosavybA�, preliminarus arba detalus A?emA�s sklypoA�planas, ir taip pat A?emA�s sklypo savininko asmens tapatybA� patvirtinanA?io dokumento kopija.

Jei iA?kiltA? tam tikrA? klausimA?, susijusiA? su A?ios paslaugos teikimu, visadaA�galiteA�susisiekti su specialistais, kurie mielai atsakys A? visus jums kylanA?ius klausimus. Kadangi nemaA?ai bendroviA? turi savo internetines svetaines, jose tikrai galA�site rasti pakankamai nemaA?ai informacijos, susijusios su siA�lomA? paslaugA? teikimu, ir taip pat rasite kontaktus, kuriais galA�site susisiekti su reikalingas paslaugas teikianA?ia bendrove.