TA�veliai, nebijokite A?aisliniA? A?autuvA? ir kitA? ginklA?

nerf A?autuvaiA?aislA? parduotuvA�je sA�naus dA�mesA? patraukA� nerf A?autuvai (tai – vienas tA? prekiniA? A?enklA?, dA�l kurio A?iuo metu iA? proto eina vaikai)? Negana to, pastarasis pareiA?kA�, jog bus a�zbum bum, ir visi kris negyvia�?? DidelA� dalis tA�vA? (ypaA? mamyA?iA?), susiimtA? uA? galvos ir nedelsiant iA?sivestA? maA?ylA? toliau nuo visA? tA? pavojingA? pagundA?. Psichologai, reaguodami A? tA�vams opA? klausimA�, ar galima maA?yliams leisti A?aisti su A?aisliniais A?autuvais ir kitais ginklais, pateikia gana netikA�tA� iA?vadA�: ne tik galima, bet ir bA�tina, kadangi A?ios rA�A?ies A?aislai atlieka tam tikrA� vaidmenA? vaikui vystantis. KokA??

Kovos su agresija priemonA�. A?aidimai su A?aisliniais ginklais vaikui leidA?ia A?sijausti tiek A? pralaimA�jusiojo, tiek ir nugalA�tojo vaidmenA?. Tai – puiki patirtis, kaip jauA?iasi abi pusA�s ir A?rodymas, jog yra priemoniA? blogieA?ius sustabdyti.

Savojo vaidmens paieA?ka. Kol mergaitA�s A?aidA?ia namus ir kitus A?aidimus, artimus realiam gyvenimui, berniukai, patekA� tarp bendraamA?iA?, pradeda ieA?koti savosios a�zvietos po saulea�? ir lygintis su kitais. Tokia tapatybA�s paieA?ka yra nulemta tiek genetiniu, tiek socialiniu aspektu. Nerf A?autuvai bei kitai A?aisliniai ginklai tampa priemone sprendA?iant tarpusavio konfliktus, bandant A?sitvirtinti grupA�je, ugdant pasitikA�jimA� savimi ir jautrumA�.

StiprybA�s A?altinis. BerniukA? pasaulyje itin svarbA�s herojai bei jA? galia (o koks herojus be ginklo?). A�sijausdami A? mA�gstamo herojaus vaidmenA?, ir patys maA?yliai pasijunta stipresni. Tai puikiai iliustruoja pavyzdys, kaip nuo vieno taiklaus A?A�vio griA�na draugas, o ir suaugusieji, atsitaukA� nuo savo darbA?, viena akimi stebi, kaip vyksta a�zsusiA?audymasa�?.

Akivaizdu, jog tA�veliai, pamatA� vaiko susidomA�jimA� A?aisliniais ginklais, neturA�tA? iA?sigA�sti ir pradA�ti pieA?ti A?sivaizduojamus ateities scenarijus, kokiA� neigiamA� A?takA� vaiko psichologinei bA�senai gali padaryti A?autuvas. Perkant A?aislinius ginklus, svarbu atkreipti dA�mesA? A? keletA� dalykA?.

  • A?aisliniai ginklai neturA�tA? bA�ti originaliA? ginklA? kopijos. Nerf A?autuvai – ryA?kiaspalviai ir originalios formos. PaA�mus tokA? A? rankas, iA?kart supranti, jog turi reikalA? su vaikiA?ku A?aislu, o ne tikro ginklo sumaA?intu variantu.
  • BA�tina atsiA?vegti A? vaikiA?kA? ginklA? saugumA� ir nustatyti tam tikras A?aidimo taisykles. Nerf A?autuvai iA?skirtiniai tuo, jog gamintojas pagalvojo apie A?aidA?ianA?iA? maA?yliA? saugumA�: kulkos minkA?tos, tad galimA? traumA? A?aidimo metu bus iA?vengta. Negana to, apie A?aidimus su ginklais bA�tina pasikalbA�ti iA? anksto, numatant taisykles, kuriA? nevalia perA?engti (draudA?iama taikytis A? veidA�, A?audyti A? gyvA�nus, praeivius ir panaA?iai).