Teritorijos valymas ir A?vairA�s jos prieA?iA�ros darbai

teritorijos-valymasTurintiems nuosavA� namA� arba sodA�, visuomet tenka daugiau darbA? nei tiems, kurie gyvena daugiabuA?iuose. Ir puikiai suprantama, kodA�l. TaA?iau, kaip bebA�tA? keista, nemaA?a dalis nuosavos A?emA�s plotelA? turinA?iA? A?moniA? mano, kad teritorijos valymas ir prieA?iA�ra turA�tA? bA�ti atliekama tik vasaros metu, kai sparA?iai auga A?olA� ir kiti pavasarA? pasodinti augalai. A?inoma, tai nA�ra teisingas poA?iA�ris, kuris uA?tikrintA? sistemingA� ir kruopA?A?iA� lauko teritorijos prieA?iA�rA�, todA�l labai svarbu pasidomA�ti, kA� ir kaip reikA�tA? daryti, norint nepraA?auti pro A?alA? ir visuomet turA�ti labai graA?iai atrodantA? sodA�.

Taigi, visA? pirma turA�tumA�te A?vertinti savo namo teritorijoje esanA?iA� A?emA�. Kaip A?inia, kiekvienas dirvoA?emis yra labai skirtingas, todA�l nemanykite, kad sprendimai, kuriuos savo A?emA�je sA�kmingai pritaikA� jA�sA? draugai ar paA?A?stami, gali puikiai tikti ir jums. Norint nustatyti, kokia yra jA�sA? A?emA�, galima paimti mA�ginA?. Suprantama, kad A?iA� uA?duotA? turA�tA? atlikti savo srities specialistai. Bet kuriuo atveju, tai verta jA�sA? laiko ir A?iokiA? tokiA? iA?laidA?. Tuomet galA�site A?inoti, kokius augalus bA�tA? tinkamiausia sodinti ir kaip reikA�tA? juos priA?iA�rA�ti.

Kai turA�site minA�tA� informacijA�, galite sudaryti jums patinkanA?iA? augalA? sA�raA?A�. Be abejo, neturA�tumA�te pamirA?ti, kad kiekvienas augalas yra labai skirtingas ir pasiA?ymi skirtinga prieA?iA�ra, todA�l specialistai niekuomet nerekomenduoja persistengti ir vienas A?alia kito pasodinti visiA?kai tarpusavyje nesiderinanA?ius augalus, kurie ilgainiui gali pradA�ti kenkti vienas kito augimui. DA�l A?ios prieA?asties vertA�tA? A?vertinti kiekvienos augalo rA�A?ies prieA?iA�ros ypatumus, o tik tuomet pradA�ti savo namo aplinkos formavimo darbus.

Jei visA� tai darysite labai apgalvotai ir sistemingai, tuomet galutinis rezultatas gali gerokai pranokti jA�sA? lA�kesA?ius. A?inoma, svarbu ir tai, kaip priA?iA�rA�site savo teritorijoje auganA?iA� vejA�. Jei jA�sA? A?emA� yra nelygi, visA? pirma reikA�tA? jA� iA?lyginti, o tuomet pasA�ti naujA� A?olytA�. Nors tai A?iek tiek uA?truks ir pareikalaus papildomo laiko bei pastangA?, galite bA�ti tikri, kad tai yra verta a�� galiausiai galA�site dA?iaugtis labai tolygia ir graA?iai atrodanA?ia veja. KA� gi, nors tai yra tik keli patarimai, jie turA�tA? palengvinti jA�sA? aplinkos prieA?iA�rA�.