Techninio vertimo ypatumai ir sunkumai

techniniai-vertimaiTechninis vertimas – tai atskira vertimA? kryptis, turinti savo specifikA�. Techniniai tekstai daA?niausiai yra pripildyti specializuotA? terminA? ir ne kiekvienas specialistas sugeba atlikti tokiA? tekstA? vertimA�. PaA?ymA�tina, kad techniniA? vertimA? kainos yra daug didesnA�s negu kitA? tekstA? tipA?. Taip yra todA�l, kad A?iam darbui reikalingi specialistai, turintys pakankamai A?iniA? ir, svarbiausia, tokiA? vertimA? atlikimo praktikos.

MA�sA? dienomis techniniai vertimai tapo ypaA? aktualA�s, nes norint sA�kmingai vykdyti verslA�, kurti prekybinius ir bendradarbiavimo ryA?ius su kitomis A?alimis, reikalingi A?vairiA? dokumentA? vertimai: techiniA? tarnybA? ataskaitos, brA�A?iniai ir sertifikatai, A?vairiA? A?renginiA? montavimo ir naudojimo instrukcijos, metodinA� medA?iaga, normatyviniai tekstai. KokybiA?kas techninis vertimas – tai ne tik garantija, kad visa reikalinga informacija bus tinkamai perduota suinteresuotoms A?alims, bet ir JA�sA? A?monA�s saviprezentacija uA?sienio partneriams.

BA�tent dA�l techninio vertimo paslaugA? A?monA�s daA?niausiai kreipiasi A? vertimA? biurus ir tai nA�ra atsitiktinumas. Techniniai vertimai – tai viena sudA�tingiausiA? vertimo sriA?iA?, todA�l atlikti tokA? vertimA� savarankiA?kai, naudojant A?vairias A?iuo metu plaA?iai prieinamas vertimA? priemones, yra neA?manoma. Net profesionalus vertA�jas gali netinkamai atlikti vertimA�, stipriai iA?kreipdamas teksto prasmA�, jei jis blogai supranta reikalingA� techninA� sritA?.

Techniniai tekstai, palyginus, pavyzdA?iui, su groA?inA�s literatA�ros kA�riniais, turA�dami nelabai didelA� apimtA? pasiA?ymi itin aukA?ta faktinA�s informacijos koncentracija. Kiekvienas A?odis techninio pobA�dA?io tekste yra reikA?mingas. Be A?prastos terminologijos techniniuose vertimuose daA?nai naudojamos abreviatA�ros, kurios kartais yra neiA?verA?iamos arba itin specializuotos. Netinkamai jas iA?vertus ir blogai A?komponavus A? tekstA�, galima prarasti labai svarbiA� informacijos dalA?.

Atliekant techninA? vertimA�, specialistai naudoja atitinkamus terminA? A?odynus ir glosarijus. Naudoti tam paprastus A?odynus yra sunku, nes juose nA�ra specializuotA? techniniA? terminA?. DaA?nai atliekant tokA? vertimA�, vertA�jai nurodo A?altinA? iA? kurio buvo paimtas vienas ar kitas terminas. Tai daroma todA�l, kad skirtinguose A?odynuose tas pats terminas gali turA�ti skirtingus vertimus.

IA?vardintos techninio pobA�dA?io tekstA? vertimo subtilybA�s A?rodo, kad tai sudA�tingas procesas, kurio metu privaloma atsiA?velgti A? labai A?vairius kalbos parametrus. Net puikus specialistas, dirbdamas su techniniais ir specializuotais tekstais, susiduria su sunkumais, todA�l bA�na atvejA? kai darbA� atlieka vertA�jA? grupA�. Ji nuosekliai dirba su tekstu ir perteikia prasminA�, stilistinA� ir terminologinA� teksto puses. JA? darbo rezultatus interpretuoja redaktorius, kuris informacijA� sujungia A? vientisA� tekstA�, suvienodina ir patikrina, ar jo prasmA� atitinka originalA�. Tokiu bA�du atliekamas aukA?A?iausios kokybA�s vertimas.