Sprendimai jA�sA? stogui

namo stogasStogas a�� ypaA? svarbi namo dalis, juk bA�tent stogas A?ildo, nuo vA�jo, sniego ar lietaus, saugo jA�sA? namus. TaA?iau dA�mesA? verta atkreipti A? tai, jog tuomet, kai kalbame apie stogA�, daA?niausia yra galvojama apie paprastus sprendimus., taA?iau riekia akcentuoti, kad jA? gali bA�ti kur kas daugiau. Deja, labai daA?nai A?monA�s neiA?naudoja visA? galimybiA?, susijusiA? su jA? namo stogu, dA�l vienos ypaA? paprastos prieA?asties a�� neA?ino, kad yra ir kitA? iA?eiA?iA?. Taigi, belieka supaA?indinti su visais A?manomais sprendimais, skirtais jA�sA? stogui.

Cinkuota skarda

Kuomet kalba eina apie stogo dengimA�, reikia pabrA�A?ti, kad A?iame procese svarbA? vaidmenA? vadina ne tik stogo danga, bet ir daugybA� kitA? medA?iagA? bei detaliA?, kuriA? reikia A?iam darbui bei apdailai atlikti. Viena iA? jA? yra cinkuota skarda. Apdaila a�� ypaA? svarbus procesas: nuo to, kaip kokybiA?kai jis bus atliktas, priklausys ir bendras estetinis vaizdas. Savaime suprantama, visi siekia, kad jis bA�tA? kuo geresnis ir tai bus nesunku padaryti tuo atveju, jei A? pagalbA� pasitelksite cinkuotA� skardA�.

SaulA�s baterijos namams

IA? pirmo A?vilgsnio gali bA�ti A?iek tiek neaiA?ku, kA� saulA�s baterijos namams ir stogas turi bendro, taA?iau vos tik pasidomA�jimus, pamatysime, kad bendrA? sA�sajA? yra iA? teisA? daug a�� juk saulA�s baterijos namams yra patalpinamos ne kur kitur, o bA�tent ant stogo. Na, o pastarasis sprendimas yra tikrai yra vertas dA�mesio visA? tA? A?moniA?, kuriuos domina ilgalaikA�s investicijos a�� nors saulA�s baterijos namams ir pareikalaus A?iokiA? tokiA? iA?laidA?, nesunku pastebA�ti, kad per keletA� metA? jos ne tik atsipirks, bet ir pradA�s neA?ti A?iokA? tokA? pelnA� a�� jus dA?iugins maA?esnA�s iA?laidos vandens A?ildymui nei A?prastai.

VA�jarodis

Tai vienas sprendimas jA�sA? stogui yra vA�jarodis. DA�mesA? verta atkreipti A? tai, kad toks akcentas turi ne tik praktinA� reikA?mA� (suA?inote, kurios krypties vA�jas puA?ia a�� tai ypaA? aktualu tiems, kuriA? veikla yra smarkiai A?takojama klimatiniA? sA�lygA?), o taip pat ir estetinA� a�� A?iuo metu egzistuoja ypaA? didelis vA�jarodA?iA? pasirinkimas, todA�l stilingas bei originalus vA�jarodis tikrai papuoA? jums priklausantA? pastatA�.

PlokA?A?ias stogas

Stogas gali bA�ti A?vairios formos, o tuo atveju, jei yra pasirenka tradicinA� jo forma (du A?laitai formuojantys trikampA?), nesunku pastebA�ti, kad tam reikia daug erdvA�s. TaA?iau dA�l tam tikrA? prieA?asA?iA?, ne visada yra A?manoma formuoti tokios formos stogA�. Labai daA?nai dA�l galimybA�s pratiA?kai iA?naudoti stogo plotA�, tenka atsisakyti A?prastos stogo formos ir galvoti apie kitokius sprendimus. Tokioje situacijoje ypaA? tinka sprendimas, kurA? priA�mus, formuojamas plokA?A?ias stogas. Pasirinkus A?A? variantA�, atsiranda galimybA� visA� stogo plotA� iA?naudoti praktinA�ms ar poilsio reikmA�ms. KA� pasirinksite? Viskas priklauso nuo jA�sA? norA? bei vaizduotA�s, nes pasirinkimA?, kaip iA?naudoti A?A? plotA�, tikrai yra: jei padA�site lauko baldA? komplektA� bei keletA� dekoratyviniA? augalA?, turA�site puikA? poilsio kampelA?, taA?iau galimi ir kiti variantai a�� prieskoniniA? augalA? auginimas, daiktA? laikymas, erdvA� lauko A?aidimams A?aisti, knygA? skaitymui, filmA? A?iA�rA�jimui ar paA?nekesiams prie vyno taurA�s po atviru dangumi ir pan.