Skubus vertimas: kaip suderinti greitA? ir kokybA�?

skubus vertimasKuo ypatingas skubus vertimas? Viskas kaip ir visada, bet bA�tina veikti greiA?iau. Kartais tokia paslauga aktuali studentams, kartais verslininkams, nesvetima ji ir kitA? sriA?iA? atstovams.

DidesnA� kaina

NatA�ralu ir puikiai suprantama, kad skubesnA� paslauga yra brangesnA�. Specialistai kartais turi tiek uA?sakymA?, kad vos spA�ja suktis. TaA?iau paprastai pasilieka nors A?iokA? tokA? laiko rezervA�, kad prireikus galA�tA? patenkinti kitA? klientA? poreikius.

Subus vertimas a�� paslauga, kuri brangesnA� ne vien a�ziA? principoa�?. Kaina didA�ja, nes kokybiA?kas rezultatas privalo bA�ti pateikiamas greitai. Tai priverA?ia koreguoti planus, atidA�ti kai kuriuos kitus darbus, susikaupti esant klientA? apgulA?iai ir t. t. TodA�l nereikA�tA? nustebti, jei apsilankius vertimo biure jums bus pasakyta, kad greitesnA� paslauga A?kainota nestandartiniais A?kainiais.

Ta pati kokybA�

Nepaisant didesnA�s skubos svarbu uA?tikrinti kokybA�. Tik tas vertA�jas, kuris A?iA� tiesA� suvokia, gali vadinti save profesionalu. Jei siekiama tiesiog atlikti darbA�, bet nesiorientuojama A? kokybA�, tada tai yra A?emas lygis, mA�gA�jiA?ka, neverta dA�mesio.

IA?sprA�sti klausimai

Skubus vertimas a�� kaip neiA?sprA�stas klausimas. NeiA?sprA�stas tol, kol tekstas neiA?verstas. Na, o tuomet, kai specialistas imasi paskirtos uA?duoties, pamaA?u tampa aiA?ku, kad sprendimas bus. A?odis a�zskubaa�? reiA?kia, kad reikalas negali palaukti.

Kaip suderinti greitA? ir kokybA�?

Skubus vertimas ir kokybA� a�� tarsi visiA?kai skirtingi dalykai, kuriuos gretinti yra tas pats kaip teigti, jog birA?elis bA�na A?iemA�. Vis dA�lto A?manoma atlikti darbA� ir greitai, ir gerai. Tiesa, tokA? rezultatA� uA?tikrins ne kiekvienas vertA�jas. Kartais padeda talentas, kartais patirtis.

Vieno tobulo patarimo nA�ra. Bet atsakymA? bA�tA? A?vairiA?. Greitis ir kokybA� suderinama dirbant atsakingai; suderinama, kai darbas patinka; kai jauA?iama pagarba klientams; kai dirbama su A?kvA�pimu.

Misija A?manoma?

Ir dar vienas klausimas a�� kokybA� ir greitis yra A?manoma misija? IA? to, kas aptarta, galima pritarti. TaA?iau nereikA�tA? nusivilti, jei vertimA? biure nesutiks imtis uA?sakymo. Jei specialistai atsisako, vadinasi, tam yra prieA?asA?iA?. PavyzdA?iui, gal uA?imtumo tiek, kad net nauja verstina pastraipa bA�tA? laiko pervirA?is. O gal ir pats klientas tikisi ko nors nerealaus (galbA�t iA?versti deA?imt puslapiA? per valandA�).