Pigus skrajuA?iA? maketavimas ir gamyba

SkrajutA�s a�� tai reklaminA� informacija spausdintA? lapeliA? forma, paprastai dalijama renginiuose ir gatvA�je arba platinama mA�tant A? paA?to dA�A?utes. Tai puikus bA�das pasiekti savo potencialius klientus, todA�l daugelis A?moniA? ieA?ko bA�dA? kur jas pasigaminti ir A?inoma, uA? kuo geresnA� kainA�. Ar galimas pigus skrajuA?iA? maketavimas ir gamyba, aiA?kinamA�s A?iame straipsnyje.

Kokie bA�dai sutaupyti?

SkrajutA�sKai reklamos biudA?etas turi grieA?tus limitus iA?laidoms, pigus skrajuA?iA? maketavimas ir gamyba, tampa aktualus. Skrajutes geriausiu kokybA�s/kainos santykiu greiA?iausiai A?sigysite spaustuvA�se, kurios uA?siima ir kitA? reklamos ar spaudos produktA? leidyba. DaA?niausiai sutaupoma spausdinant didelius kiekius spaudos produktA?, nes daugumos A�skrajutes gaminanA?iA? A?moniA? kainodara remiasi nuostata – a�zdidesni kiekiai – maA?esnA� kainaa�?.

SkrajuA?iA? kaina >>

Pastaruoju metu A�skrajuA?iA? maketavimas ir gamyba A?gavo naujA? bruoA?A?, sparA?iai tolinanA?iA? A?A? procesA� nuo tradiciniA? spausdinimo bA�dA?. Tradicinis skrajutA�s uA?sakymas spaustuvA�je pereina A? internetA�. A�monA�s sutinka vykdyti uA?sakymus internetu pigiau dA�l keleto prieA?asA?iA?. Pirmiausiai, tai daug patogiau, taupomas darbuotojA? laikas apiforminant uA?sakymA� bei greiA?iau sukuriamas ir suderinamas dizainas.

Maketavimo procesas

Viskas prasideda nuo idA�jos, kuri derinama su klientu. A�Klientas kreipiasi pateikdamas norimos paslaugos vizijA�. A�Reikia nusprA�sti, kokiA� A?inutA� skleis skrajutA� ir kokiomis priemonA�mis ta A?inutA� bus perteikiama. PriA�mus A?iuos sprendimus, daromas maketas a�� pasirenkamas skrajutA�s dydis, spalvos, A?riftai, kuriamas tekstas. A�Tekstai turi bA�ti trumpi, A?taigA�s, kvieA?iantys veikti. Taip pat verta padirbA�ti kuriant skrajuA?iA? antraA?tes. Siekiant sudominti skrajutA�s gavA�jA�, reikia akcentuoti reklamuojamo objekto iA?skirtinumA�, gaunamA� naudA� a�� nuolaidas, akcijas. A�iame etape reikia apsisprA�sti, kokiA� skrajuA?iA? formA� pasirinkti, juk reklama turi iA?siskirti iA? kitA?, kurios mums yra perA?amos kasdien. DaA?niausiai naudojami A4, A5, A6, 1/3 A4 skrajutA�s formatai.

Pigiau skrajuA?iA? maketavimas ir gamyba gali atsieiti ir tada, kai pasinaudojama A?moniA? siA�lomais dizaino A?ablonais. A�Kai maketas paruoA?tas spausdinimui, jis spaustuvei pateikiamas Adobe Illustrator faile.

AptarA�me bA�dus, kaip skrajutes galima sumaketuoti ir pasigaminti pigiau. Galima A�kaupti uA?sakymus ir spausdinti didesnA? kiekA? arba naudotis virtualiomis A?vairiA? spaudos A?moniA? paslaugomis ir internete uA?sakinA�ti reikiamus spaudos produktus pigiau.

http://www.reklamosforma.lt