MiA?ko kaina, miA?ko A?veisimo darbai ir investicijos

miA?ko kainaPrivaA?iA? miA?kA? savininkai teigia, kad investicijos, skirtos miA?kui, atsiperka su kaupu. Vis dA�lto, praktika rodo, kad daA?niausias privatininkA? sprendimas a�� miA?kA� parduoti. A�A? pasirinkimA� lemia gana aukA?ta miA?ko kaina ir daug laiko reikalaujantys miA?ko valdos prieA?iA�ros darbai. Tiesa, siekiant didA?iausio pelno, paprastai kalbama apie investavimo planus ir miA?ko A?veisimo darbus.

MiA?ko prieA?iA�ra a�� laiko ir A?iniA? reikalaujantis darbas

MiA?ko A?veisimas ir prieA?iA�ra a�� daug laiko, darbo ir A?iniA? reikalaujanti uA?duotis. Be to, siekiant maksimalaus ir greito rezultato, reikia nepasimesti tarp daugybA�s dokumentA? ir valstybA�s institucijA? numatytA? formalumA?. MiA?ko savininkas turi domA�tis A?statymais, sekti naujienas ir kaupti patirtA?. A�vertinA� gana sudA�tingA� tikslA? realizacijA�, daugelis miA?kA? savininkA? pradeda domA�tis miA?ko kaina ir gavA� jA? lA�kesA?ius atitinkantA? pasiA�lymA�, miA?ko valdA� parduoda.

MiA?ko A?veisimas ir kompensacijos

Jei nusprendA�te apsiA?arvuoti kantrybe ir investuoti A? miA?ko valdA�, pirmasis jA�sA? darbas a�� planingas miA?ko A?veisimas. Tiesa, A?iuo atveju neiA?siversite be specialistA? rekomendacijA? ir pagalbos. NepamirA?kite, kad miA?ko A?veisimas turi atitikti numatytus miA?kininkystA�s reikalavimus. Geriausias sprendimas a�� medA?iA? sodinimo projektus patikA�ti urA�dams, miA?kininkams ar kitiems atitinkamA� iA?silavinimA� turintiems specialistams. Primename, kad miA?kA� A?veisti ir uA? atliekamus darbus kompensacijA� gauti gali tik 18 metA? sulaukA�s fizinis asmuo arba juridinis asmuo, neturintis neiA?mokA�tA? skolA? valstybei. Reglamentai numato, kad maA?iausias A?veisiamo miA?ko valdos plotas turi siekti bent 0,5 hektaro, taA?iau tam tikrais atvejais, pvz., jei miA?kas siejasi su jau A?veistu miA?ku, A?is plotas gali bA�ti ir maA?esnis. Tiesa, ekspertai primena, kad esant galimybei, visuomet geriau pirkti didesnio ploto sklypA�, kadangi maA?esnA�s valdos prieA?iA�rai skirtos iA?laidos bus didesnA�s.

Atlikus miA?ko A?veisimo darbus ir gavus atitinkamA� kompensacijA�, miA?ko savininkas A?sipareigoja miA?kA� priA?iA�rA�ti bent 15 metA?. Be to, miA?kas turi bA�ti A?trauktas A? miA?kA? registrA�, o miA?ko savininkas A?sipareigoja laikytis tA? paA?iA? prievoliA?, kaip ir kiti privatA�s miA?ko savininkai. MiA?ko savininkas, gavA�s kompensacijA�, sklypA� su A?veistu miA?ku gali parduoti tik tuomet, kai pirkA�jas atitinka numatytus reikalavimus ir sutinka perimti miA?ko valdos prieA?iA�rai keliamus reikalavimus.

MiA?ko pardavimas

Jei negalite skirti laiko A?veisto miA?ko prieA?iA�ros darbams, vienas iA? sprendimA? a�� miA?kA� parduoti. A�iandien rinkoje siA�loma miA?ko kaina yra gana aukA?ta, vis dA�lto, specialistai ragina iA?likti budriems ir neapsigauti. Bendradarbiaukite tik su sA�A?iningais ir legaliai dirbanA?iais miA?ko supirkA�jais. Be to, atsiA?velgdami A? miA?ko vertA�, nepamirA?kite, kad vienu atveju vertinama mediena, kitu a�� atsiA?velgiama A? A?emA�s valdos kainA�.