Mano krA�tA? didinimo patirtis

krutu didinimas

Visi esame girdA�jA� apie A?A? itin populiarA? dalykA� tarp moterA?: krA�tA? didinimas, atsiradusA? jau prieA? daugelA? metA? Lietuvoje. Tikiuosi, jog pasidalindama savo patirtimi, padA�siu kitoms merginoms, besidominanA?iomis A?ia plastine operacija.

KodA�l pasirinkau krA�tA? didinimA�?

  • VisA? pirma, reikia A?iA� operacijA� darytis tik dA�l savA�s, ne dA�l ko nors kito. AA? uA?augau turA�dama virA?svorio visA� savo vaikystA�, ir didelA� dalA? A?io svorio numeA?iau tik mokyklos pabaigoje, universiteto pradA?ioje. Taigi, uA?augau turA�dama ganA�tinai maA?ai pasitikA�jimo savimi, atrodydama ne itin tobulos figA�ros.
  • Kai turA�jau labai daug virA?svorio, mano krA�tinA� buvo tikrai didelA�, galbA�t C arba D dydA?io, taA?iau kai praradau visA� antsvorA?, jie sumaA?A�jo iki A dydA?io…
  • Praradau svorio sportuodama, A?gavau tikrai neblogA� figA�rA� po keleriA? metA?, taA?iau krA�tA? dydis taip ir neatsistatA� – kA� jau padarysi…
  • JauA?iau, jog mano kA�nas nebeturA�jo jokiA? proporcijA?. Sportuojant, apatinA� kA�no dalis tikrai pasidarA� patrauklesnA�, taA?iau virA?utinA� vis maA?A�jo ir maA?A�jo.
  • Bent jau man, plastinA� krA�tA? operacija buvo labiau dA�l pasitikA�jimo savimi A?gavimo, jautimosi geriau dA�l savA�s ir pagaliau turA�jimo didesnA� savivertA�.

VisA? pirma, prieA? rinkdamiesi plastikos chirurgA� krA�tA? didinimo operacijai, turA�tumA�t tikrai gerokai pasidomA�ti, kokie yra jA�sA? mieste. Geriausia iA?sirinkti tA�, kas yra aukA?A?iausiai Google rezultatuose bei turi daugiausia geriausiA? A?vertinimA?. Pasvarstykite apie tai:

  • Ar jie tiesiog pardavA�jai, kurie stengiasi padaryti jums kuo daugiau plastiniA? operacijA?? Jei taip, tuomet bA�kite atidA�s bei naudokite kritinA? mA�stymA�. Nors A?inoma tai nebA�tinai yra prieA?astis, kodA�l reikA�tA? vengti A?io plastikos chirurgo.
  • Ar daktaras/gydytojas/chirurgas turi geras manieras? Ar jie kalba jums suprantamai? O galbA�t jA�s prie jo jauA?iatA�s kvailai? StenkitA�s, jog plastikos chirurgas jums papasakotA? viskA� aiA?kiai ir suprantamai – juk jA�s nestudijavot medicinos ir tikrai negalit niekaip A?inot kaip visos operacijos veikia.
  • Kokia yra chirurgo kvalifikacija ir iA?silavinimas? SpA�ju, jog nenorite, kad jA�sA? chirurgas bA�tA? savamokslis. DaugumA� dalykA? galima iA?mokti savarankiA?kai, taA?iau medicina, o ypaA? sudA�tingiausia jos sritis – chirurgija, A? tA� sA�raA?A� nepatenka. JA�sA? chirurgas turA�tA? turA�ti rimtA� kvalifikacijA�, jog galA�tA? jus operuoti be klaidA?, kuriA? paskui iA?taisyti galbA�t ir nebegalA�site.
  • Ar A?is plastikos chirurgas yra patenkintas savo darbu? Jei jauA?iate, jog jis dirba tik dA�l pinigA?, per prievartA�, neturi jokio malonumo tai darydamas – jo rezultatai bus tokie pat. A?mogui turi patikti jo darbas, kad A?is jA? galA�tA? atlikti tobulai ir be priekaiA?tA?. A�i taisyklA� galioja ypaA? tvirtai plastikos chirurgijos srityje.
  • Klauskite savo draugiA? rekomendacijos. GalbA�t turite draugiA?, kurioms krA�tA? implantai jau yra atliktas? Jei taip – klauskite jA? nuomoniA? ir rekomendacijA?, galbA�t A?ios galA�s parekomenduoti tA� patA? plastikos chirurgA�.