LyderystA� a�� menas, kurA? galite iA?mokti!

lyderisSu lyderystA�s bruoA?ais nA�ra gimstama. Jie yra iA?mokstami. Tai technika, kuri padeda suburti A?mones A? vieningA� komandA�, skatinti juos bendradarbiauti siekiant bendro rezultato, taip pat iA?laikyti savo, kaip lyderio, pozicijas, taA?iau bA�ti priimtam A? komandA� kaip svarbi jos dalis. Mokymai lyderiams arba kitaip kouA?ingas a�� tai ne tik galimybA� iA?mokti lyderystA�s meno, tai bA�tinybA�, kuria pasinaudoti turA�tA? visi siekiantys geresniA? rezultatA? darbe ir labiau motyvuotA? darbuotojA?.

Mokymai lyderiams padA�s pasiekti A?iuos rezultatus:

 • Kurti strateginius bei taktinius planus padedanA?ius kontroliuoti darbuotojus;
 • IA?siaiA?kinus darbuotojA? poreikius didinti jA? motyvacijA�;
 • Komandoje palikti tik paA?ius geriausius darbuotojus;
 • IA?moks skirstyti uA?duotis pagal komandos nariA? charakterius;
 • Garantuos, kad bus didinama komandos nariA? kompetencija;
 • AiA?kiai komunikuos ir padA�s iA?sprA�sti iA?kilusias problemas;
 • Nustatys planus, iA?kels prioritetus ir panaA?iai.

Daugelis vadovaujanA?iA� kA�dA� pasiekusiA? A?moniA? neturi kompetencijos dirbti A?ioje pozicijoje. PaprasA?iausiai laiptelis po laiptelio jie kilo karjeros laiptais vadybininko, pardavA�jo ar panaA?iose pozicijose, kurios nereikalavo gebA�ti priimti efektyvius sprendimus ir taip pat iA?mokti kontroliuoti komandA�, padA�ti jai A?vertinti esamA� darbo vietA�. Geras specialistas nebA�tinai yra geras vadovas. Norint iA?mokti vadovauti kitiems, o juolab lyderiauti a�� bA�tina mokytis. LyderiA? mokymai a�� efektyvus, greitas ir naudingas bA�das tapti komandos vedanA?iuoju ir tuo paA?iu jos dalimi. Mokymasis yra nuolatinis, ilgalaikis procesas, taA?iau kiekvienA� dienA� praktiA?kai iA?sprA�sdami kokias nors problemas artA�site link tikro lyderio pozicijos.

KodA�l GRAND PARTNERS?

Daugiau nei 13 metA? savo paslaugas siA�lanti GRAND PARTNERS padA�jo didelei daliai A?moniA? sA�kmingai motyvuoti darbuotojus, suburti komandA� bei pagerinti verslo rezultatus. LyderiA? mokymai visada atneA?a tam tikrA� naudA�, o kokio dydA?io ji bus priklauso nuo mokinio susitelkimo, noro bei A?iniA?.

 • IlgametA� patirtis leidA?ia perduoti savo A?inias asmenims, kurie nori tapti lyderiais. Nuolatinis mA�sA? komandos mokymasis ir tobulA�jimas garantuoja, kad gausite tik naujausiA� informacijA� susijusiA� su lyderystA�s mokymais.
 • Mes A?iniA? semiamA�s tik iA? garsiausiA? pasaulio kouA?ingo treneriA?, kurie strategijas kuria praktiA?kai A?gyvendinami konkreA?ias teorijas.
 • SiA�lome labai platA? skirtingA? mokymA? pasirinkimA�. Kuo daugiau informacijos skirtingose srityse A?inosite a�� tuo geresnA� darbuotojA? motyvacijos strategijA� pavyks sukurti.
 • Esame pasiruoA?A� nemokamai konsultuoti kursA? dalyvius, padA�ti jiems praktiA?kai A?gyvendinti tam tikras uA?duotis, atsakyti A? rA�pimus klausimus ir kartu artA�ti link geresnA�s darbo atmosferos.
 • Kursus nuolatos organizuojame didA?iuosiuose Lietuvos miestuose, taigi nesunkiai atrasite Jums tinkamA� laikA� ir vietA�.

Kiekvienas gali tapti geru lyderiu. Reikia tik stengtis, A?dA�ti daugiau darbo, suprasti darbuotojus ir mokytis. BA�tent A?inios a�� tiesiausias kelias A? sA�kmingA� karjerA�!

LyderiA? mokymai yra kiekvieno atsakingo komandos vedanA?iojo pareiga. JA? metu bus suA?inoma labai daug naudingos informacijos galinA?ios pagerinti konkreA?ios darbo vietos padA�tA?. DaA?niausiai A?iA? kursA? uA?tenka, kad pati darbo vieta taptA? kur kas labiau motyvuota ir darbuotojai bendrai kartu siektA? geresniA? rezultatA?. Motyvuota A?monA� visada sA�kmingai funkcionuos ir savo optimizmu pritrauks klientus.