Kuo yra svarbus A?monei logotipas

Kiekviena rimta kompanija turi savo logotipA�. Be jo A?monA� neA?sivaizduojama verslo pasaulyje. Nedaug kas gali rimtai A?iA�rA�ti A? kompanijA�, kuri neturi savo veido a�� logotipo. Visgi, jeigu dar nesusikA�rA�te, siA�lome paskubA�ti ir uA?sisakyti logotipA� a�� geriau vA�liau nei niekada.

Kaip vyksta logotipu kurimas? DaA?niausiai yra susitinkama arba telefonu pasikalbama su uA?sakovu. PrieA? kuriant reikia A?inoti kliento vizijA�, A?monA�s specifikA�, iA?skirtinumA�, vertybes, filosofijA�. Tuomet yra padaromi keli logotipo variantai, iA? kuriA? klientas iA?sirenka labiausiai patikusA?. Toliau vyksta koregavimas, A?lifavimai prie kompiuterio. Apsistojus ties galutiniu variantu, padaromas skirtingA? formatA? logotipas. Tinkamas ne tik internetui bet ir spaudai, didelio formato poligrafijai, televizijai, vizitinA�ms kortelA�ms ir panaA?iai. Jeigu uA?sakovas turi prekiniA? A?enklA?, padaromi maketai ir atskiriems prekiniams A?enklams.

LogotipA? kA�rimasLogotipu kurimas yra svarbus A?vykis A?monA�s A?vaizdA?iui. Patartina kuriant logotipA� atkreipti dA�mesA? A? A?monA�s vykdomA� veiklA�. Jeigu veikla rimta a�� tinka santA�rus, klasikinis logotipas. Jeigu A?monA� jaunatviA?ka, moderni a�� logotipas gali bA�ti iA?skirtinis, spalvingas. Gerai apgalvokite A?iuos A?ingsnius, nes logotipas bus tas dalykas, kurA? pamatA� klientai susidarys pirmA� A?spA�dA? apie jA�sA? bendrovA�. NereiktA? persistengti, kartais unikalumas slypi paprastume.

Logotipu kurimas turi keletA� taisykliA?. Nenaudokite daug tamsiA? spalvA?, fonA?. A�riftas turi bA�ti lengvai suprantamas ir A?skaitomas. Jeigu A?monA�s pavadinimas susideda iA? daugiau nei dviejA? A?odA?iA?, galima juos logotipe trumpinti. Jeigu tekstas ir A?enklas logotipe iA?skiriami, stenkitA�s, kad vaidzinA� medA?iaga bA�tA? didesnA�, labiau krentanti A? akis. StenkitA�s nekopijuoti, bA�ti iA?skirtiniai. Tai vartotojams padA�s jus A?siminti greiA?iau.

Logotipo kA�rimui rinkitA�s patikimA�, patyrusiA� kompanijA�. Kaina gali bA�ti A?iek tiek aukA?tesnA�, bet turbA�t nenorA�tumA�te ilgus metus dirbti su logotipu, kuris yra nuobodus ir nepatrauklus. Rinkdamiesi partnerius atkreipkite dA�mesA? A? tai, kiek metA? kompanija gyvuoja, kiek turi patirties, papraA?ykite pateikti savo jau padarytA? logotipA? pavyzdA?iA?. Pasiklauskite, ar pagamintas logotipas tiks vizitinA�ms kortelA�ms, banerinei reklamai, didelio formato spaudai, televizijai. Netgi jeigu neplanuojate reklamuotis artimiausiu metu, reklamos gali prireikti po keliA? metA?.

LogotipA? kA�rimas yra sunkus taA?iau ir A?domus darbas. Firmos logotipas reprezentuoja, pritraukia, sudomina, padidina klientA? lojalumA�. Kurkite logotipA� atsakingai.