Kokia ortodontijos kaina?

Ortodontijos kainaKreivai iA?augA� dantys bei netaisyklingas A?andikaulis a�� rimta estetinA� problema, kuri gali turA�ti A?vairiA? pasekmiA?, sukelti diskomforto jausmA�. Negydant A?ios problemos, bA�gant laikui, gali iA?sikraipyti kalba, gali pasidaryti sunkiau sukramtyti maistA�, sukA�sti A?andikaulA?. Kreivus dantis yra A?ymiai sunkiau iA?valyti tiek dantA? A?epetA�liu, tiek ir dantA? siA�lu, todA�l tai gali sukelti dantenA? ligas, dantA? nusidA�vA�jimA� bei kariesA�. Norint iA?vengti A?iA? problemA?, yra taikomas ortodontinis gydymas.

Ortodontinis gydymas a�� dantA? tiesinimas ir A?andikaulio sA�kandA?io atstatymas naudojant tam tikrus nuimamus (plokA?telA�s) arba nenuimamus (breketai) aparatus. Ortodontiniu gydymu siekiama pagerinti ne tik estetinA� dantA? iA?vaizdA�, taA?iau ir stengiamasis atstatyti kramtymo sistemos funkcijas, iA?saugoti sveikas dantenas bei dantis,

Ortodontijos kaina yra A?vairi. Jinai priklauso nuo:

  • Ortodontinio aparato pasirinkimo;
  • DantA? bA�klA�s;
  • Ortodontijos klinikos bei paties ortodonto pasirinkimo.

A?inoma, pasirinkus A?inomA� ir daug pasiekusiA� klinikA�, ortodontijos kaina kyla. Kaip ir buvo minA�ta ankA?A?iau, ortodontijos kaina priklauso ir nuo ortodontinio aparato pasirinkimo.

Nuimami ortodontiniai aparatai yra pigesni uA? nenuimamus. TaA?iau, gydytojai daA?niausiai rekomenduoja nenuimamus vien dA�l gydymo trukmA�s ir rezultatA?. NenuimamA? ortodontiniA? (breketA? sistemA?) aparatA? kaina taip pat skiriasi. Pigiausios breketai a�� metaliniai, o brangiausi, taA?iau itin estetiA?ki a�� lieA?uviniai breketai.

Kokius ortodontinius aparatus pasirinkti, yra tik individualaus A?mogaus reikalas. TaA?iau, daA?niausiai ortodontai A?iuo klausimu labai pagelbA�ja ir pataria. Svarbiausia prisiminti, kad ne visada, tai kas yra pigiausias a�� geriausias. BA�tent A?iuo atveju, brangus ortodontinis gydymas gali bA�ti ir rezultatyvesnis ir estetiA?kesnis.