Kokia investicijA? dalis atitenka SEO paslaugoms sunkmeA?iu?

SEO paslaugos Neseniai praA�A?A�s sunkmetis privertA� verslA� susiverA?ti dirA?us. IA? tA? juodA? metA? A? atmintA? A?sirA�A?A� biudA?eto eilutA�se nukirptos iA?laidas ir klaidingai priimti sprendimai. Rodos praA�jo vos aA?tuonios A?iemos, o A?iemet, vA�l ekonomistai kvieA?ia ruoA?tis naujam ekonominiam sunkmeA?iui. KrizA� artA�ja… KA� A?A? kartA� jie siA�lo verslui daryti kitaip?

Laikas sA�ti… SEO sA�klas

Pasak ekonomistA? laikas sA�ti yra visada, tobulas scenarijus bA�tA? jeigu krizA� pasitiktumA�me pasiruoA?A�. Tai reiA?kia nebA�tinai banko sA�skaitose uA?A?aldytus rezervus, greiA?iau reiktA? pasirengti strateginA? planA�. TaA?iau krizA� verslA�, daA?niausiai, kaip ir A?iema kelininkus, uA?klumpa netikA�tai. Tuomet atsigavus nuo nelauktos krizA�s pranaA?A? A?inios bA�tina pritraukti klientA?, juos iA?laikyti. Specialistai ir sA�kmA�s istorijos patvirtina, kad tai ekonomiA?kai pigiausia ir efektyviausia padaryti internetinA�s rinkodaros pagalba, t.y. SEO paslaugos.

Pastarojo pusA�s amA?iaus praktika rodo, kad bendrovA�s pajamos padidA�ja tA? A?moniA?, kurios spaudA?iant sunkiems laikams tikslingai investuoja A? rinkodarA� ir SEO paslaugas.

Konkurencija

Konkurentai nesnaudA?ia. TodA�l, norA�dami iA?gyventi privalome priimti efektyvius sprendimus. Kaip pavyksta A?monA�ms krizA�s metu ne tik iA?laikyti turimus pardavimus, taA?iau juos dar padidinti?

Svarbu ne tik biudA?etas, taA?iau ir jo paskirtis. Vis dar yra A?moniA?, kurios maA?A�jant televizijos A?iA�rovA? ir radijo klausytojA? skaiA?iui, bei tolygiai didA�jant interneto vartotojA? investuoja A? tradicinius reklamos kanalus. Kai tuo tarpu, didA?ioji dalis potencialiA? vartotojA? ateina per organinA�s SEO paslaugos kanalA�.

DidA?iausia vertA� ir komunikacija

KodA�l SEO paslaugos sunkmeA?iu tampa gyvybiA?kai svarbios? Specialistai ir psichologai teigia, kad sunkmeA?iu, kuomet vartotojas linkA�s daugiau taupyti, gyvybiA?kai svarbu komunikuoti. Kaip komunikuoti jeigu tavA�s lankytojas neranda? …

Kita vertus, pagrindinA� klaida, kuriA� padarA� verslininkai per 2008 a�� A? metA? krizA� a�� konkuravo nuolaidomis ir akcijomis, o ne kA�rA� prekA�s A?enklo vertA�. SEO paslaugos uA?tikrina potencialius lankytojus, kuriuos JA�s galite paversti klientais. Tereikia perA?iA�rA�ti paslaugA? arba produktA? portfelA? ir sukurti didA?iausiA� savo teikiamos paslaugos/kuriamo produkto vertA�.  

Paklausos prognozA�s

Jeigu A?viesiame rytojuje nesimato pilnos piniginA�s bandykime prognozuoti pirkA�jo elgesio pokyA?ius. SEO paslaugos sunkmeA?iu taip pat keiA?iasi. Juk privalo pasikeisti turinys svetainA�je. SEO paslaugos pagalba paA?inus savo klientA� galima pradA�ti taikyti placebA� arba griebtis nemokamos rinkodaros bA�dA?.

SEO paslaugos su ribotu biudA?etu

Rinkodara ir SEO paslaugos kaip jos dalis gali bA�ti efektyvi neiA?leidA?iant milA?iniA?kA? metiniA? biudA?etA?. Pakanka pinigus paskirstyti tikslingai:

  • Vizualizacijos a�� bA�tinai optimizuokite ne tik svetainA�s turinA?, taA?iau ir nuotraukas/paveikslA�lius.
  • Tinkamai iA?nagrinA�kite konkurentA? svetaines, elektronines parduotuves ar kitus internetinius projektus.
  • NepamirA?kite, kad SEO paslaugos padidina lankytojA? srautA�, t.y. potencialiA? klientA?. PasirA�pinkite, kad kuo daugiau iA? jA? virstA? lojaliais klientais.
  • Sukurkite konkreA?iA� strategijA� ir jos laikykitA�s. SEO paslaugos padA�s nepakliA�ti A? planavimo spA�stus (kuomet viskas griA�na dA�l vieno nenumatyto pasikeitimo).

Sunkmetis yra pats geriausias metas nugalA�ti konkurencinA�je kovoje ir pasiekti verslo sA�kmA�. Tereikia priimti teisingus sprendimus. TodA�l  SEO paslaugos sunkmeA?iu tampa dar svarbesnA�s, nei verslo klestA�jimo laikotarpiu.