KodA�l profilaktinis automobilio patikrinimas turA�tA? tapti A?proA?iu?

auto tikrinimasA?iema sunkus metas ne tik A?monA�ms, bet ir jA? automobiliams. A�altuoju metA? laiku pasireiA?kia daug A?vairiA? transporto priemoniA? gedimA?. DaA?nai jie bA�na nedideli, taA?iau kartais gali turA�ti A?takos rimtA? problemA? atsiradimui ir keleiviA? saugumui. Nors dA�l Lietuvos keliuose A?vykstanA?iA? avarijA? daA?niausiai kaltos keliA?, oro sA�lygos ar A?moniA? neatidumas, iA?siblaA?kymas, bet labai daA?nai nelaimingi atsitikimai A?vyksta ir dA�l automobiliA? gedimA?. Kad galA�tume ramiai vaA?inA�ti, kiekvieno sezono metu bA�tina atlikti profilaktinA? automobilio bA�klA�s patikrinimA�, ypaA? po A?iemos.

Kai kA� dA�l savo automobilio galime padaryti ir patys. PavyzdA?iui, prieA? A?altA�jA? sezonA� visada rekomenduojama pakeisti akumuliatoriA?, nes A?iemA� jie daA?nai iA?sikrauna. Jei nenorite po nakties praA?yti kaimynA? pagalbos, nauji akumuliatoriai Utenoje gali padA�ti iA?vengti rytiniA? nemalonumA? ir A?altais pavasario rytais. Patys galime pasirA�pinti, jog automobilyje netrA�ktA? auA?inimo, stabdA?iA?, langA? valymo skysA?iA?. Jei norA�tume keisti visA� stabdA?iA? skystA?, tuomet geriau vykti A? automobiliA? servisA�. A� specialistus verta kreiptis ir visais kitais atvejais, kai to dalyko neiA?manome, nes automobilA? remontuodami patys galime pridaryti dar daugiau A?alos ir problemA?. Neverta jaudintis, jog kaA?ko nesuprantame ar nesugebame padaryti taip vadinamA? lengvA? darbA?, kiekvienas ir neturi iA?manyti visko a�� palikime tai kvalifikuotiems darbuotojams. Atvykus A? autoservisA�, darbininkai lengvai pakeis langA? valytuvus, patars, kurie akumuliatoriai Utenoje geriausiai tiktA? automobiliui ir Jums neteks dA�l nieko rA�pintis.

Daug nelaimingA? atsitikimA? keliuose A?vyksta dA�l vaA?iuoklA�s gedimA?, kurie susijA� su amortizatoriais, spyruoklA�mis, gumomis ir kitomis dalimis. DideliA? vaA?iuoklA�s problemA? galima iA?vengti laiku pastebA�jus ir atlikus remontA�. DaA?niausiai A?iuos gedimus galima A?tarti, jeigu automobilyje pasigirsta bildesys, A�A?esys ir vyksta kiti automobiliui nebA�dingi dalykai. Tuomet verta vykti A? artimiausiA� autoservisA�, jog uA?kirstumA�te keliA� didesnA�ms problemoms. Ten dirbantys kvalifikuoti darbininkai nustatys, kokie yra gedimai, ir specialios A?rangos ar technikos pagalba atliks visus remonto darbus.

Po A?iemos taip pat aktualu pakeisti padangas. Dabar kaip tik artA�ja metas, kai A?iemines padangas galime pakeisti vasarinA�mis (su vasarinA�mis padangomis draudA?iama vaA?inA�ti nuo lapkriA?io 10d. iki balandA?io 10d.). KeliA? eismo taisyklA�s nedraudA?ia pavasarA? ir vasarA� vaA?iuoti su A?ieminA�mis padangomis, taA?iau taip skatinamas gerA? padangA? susidA�vA�jimas. Patartina autoservise atlikti ratA? montavimA� bei suvedimA�, kuris padidina automobilio valdymo stabilumA�.

StabdA?iA? sistemos gedimai pasitaiko ne taip daA?nai, taA?iau jie sukelia labai skaudA?ias pasekmes. TodA�l juos reikA�tA? tikrinti itin atidA?iai. BA�tina daA?nai pakeisti stabdA?iA? kaladA�les, paA?iA�rA�ti, ar stabdA?iA? diskai dyla vienodai, nes jeigu jie dA�visi skirtingai, galima A?tarti, jog stabdA?iA? sistemai reikia didesnio remonto.

Profilaktinis automobilio patikrinimas bent kartA� per tris mA�nesius padA�s iA?vengti rimtA? automobilio gedimA? ir galimA? nelaimingA? atsitikimA? kelyje. Taip JA�s iA?vengsite ir dideliA? iA?laidA?, nes sudA�tingas remontas visada kainuoja brangiau uA? smulkiA? gedimA? paA?alinimA�. Laiku priA?iA�rA�tas ir tvarkingas automobilis nekels Jums rA�pesA?iA? ir galA�site ramiai vaA?iuoti, nesibaimindami, jog A?pusA�jus kelionei kaA?kas nutiks. A?inoma, kartais gali atsirasti ir netikA�tA? problemA?, taA?iau daugumai jA? mes patys galime uA?kirsti keliA�.