KodA�l bankus domina kliento pinigA? kilmA�?

vartojimo paskolosPinigA? plovimo ir teroristA? finansavimo prevencijos tikslais bankai ir kredito bendrovA�s praA?o uA?pildyti specialias anketas apie savo pajamA? kilmA�. Fizinio asmens anketa su nepatogiais klausimais viskas nesibaigia. GavA� A?iuos duomenis bankai atlieka stebA�senA�, kad pateikti duomenys ir realus pinigA? judA�jimas sutaptA?. Tai kainuoja papildomas administracines iA?laidas, todA�l galima manyti, kad greitu metu kils bankA? paslaugA? kainos.

StebA�sena dA�l keliA? prieA?asA?iA?

Bankai savus klientus skriaudA?ia, nes siekia kaupti iA?samiA� informacijA� apie kiekvienA� iA? jA?, verslA�, A?eimos narius, taip galA�s uA?tikrinti nurodyto A?statymo laikymA�si, pasiA�lyti geriausias vartojimo paskolos sA�lygas. BankA? atstovai tikina, kad svarbu ne atlikti stebA�senos veiksmai, o uA?tikrintas asmens duomenA? saugumas. Vis dA�lto, klientai galA�jo pasijusti nesaugiai, nors seb vartojimo paskola, vartojimo paskola dnb ar vartojimo paskola swedbank yra vis dar tokia pat populiari paslauga kaip ir iki A?iol.

UA?pildytA� anketA� galima keisti, jeigu pasikeiA?ia aplinkybA�s, veiklos pobA�dis, mA�nesio pajamos.

Bankas gali sustabdyti pinigines operacijas

PrieA? kelis metus A�veicarijos bankai pralaimA�jo teismuose, nes norA�jo iA?laikyti klientA? privatumA� ir nesuteikti teisA�saugos institucijoms duomenA? apie juos. Teismo sprendimas prisidA�jo prie teisA�saugos ir bankA? bendradarbiavimo praktikos visoje Europoje. Tam tikromis aplinkybA�mis bankai yra A?pareigoti stabdyti pinigines operacijas.

IA? A?pareigojanA?iA? aplinkybiA? galima paminA�ti situacijas kuomet asmuo gaudavo darbo uA?mokestA? ir a�zkabA�joa�? kelios vartojimo paskolos, o A?tai pradeda plaukti kelios deA?imtys tA�kstanA?iA? eurA? kiekvienA� mA�nesA?. Arba A?mogus, kuris desperatiA?kai ieA?kojo kur yra seb paskolos skaiA?iuoklA� arba dnb paskolos skaiA?iuoklA�, kredito bendrovA�s vartojimo paskolos skaiA?iuoklA�, ir staiga jo sA�skaitoje keli A?imtai tA�kstanA?iA? eurA? iA? neA?inomo siuntA�jo.

Slopina meilA� gryniesiems

Bankas reguliuoja grynA?jA? pinigA? nusiA�mimA�, limituodamas jA? mokesA?iais. Net ir vartojimo paskola internetu yra pervedama A? asmeninA� banko sA�skaitA�. Europos komisija kovodama prieA? grynA?jA? pinigA? operacijA� ir bandydama paA?aboti A?eA?A�lA? siekia nustatyti maksimaliA� grynA?jA? pinigA? operacijos sumA�. Tuomet ir vartojimo paskolos bA�tA? suteikiamos tik bankiniais pavedimais, taip pat panaudojamos tik jais.

NorA�dami pasiekti A?iuos tikslus Europos komisija pleA?ia atsiskaitymA? negrynaisiais rinkA� ir paslaugA? spektrA�. A� jA? A?eina vartojimo paskolos akcijos. InformaciniA? technologijA? pagalba paprastinamas vartojimo paskolos gavimas ir lankstumas.