Kiek galima sutaupyti pasisamdA?ius buhalterijos A?monA�?

buhalterija

Verslui vystyti asmeninio buhalterio paslaugos yra bA�tinos. Net jeigu ir savininkas A?iek tiek iA?mano apie buhalterijA� a�� specialisto paslaugA? reikia. Jis ne tik viskA� tinkamai apskaiA?iuoja, taA?iau tuo paA?iu ir padeda ieA?koti sprendimA? galinA?iA? padA�ti A?monei sutaupyti kuo daugiau pinigA?. BuhalterinA� apskaita A�iauliA? mieste siA�lo savo paslaugas tiek privaA?ioms, tiek valstybinA�ms A?staigoms ir A?monA�ms. A�iuo metu labai populiaru vietoj asmeninio buhalterio samdyti kompanijA�. Tai yra kur kas pigesnis pasirinkimas, tad todA�l A?monA�s ir A?vertino pliusus. Klausiate, kodA�l pigesnis? Skaitykite A?emiau.

MaA?esnA� alga

Asmeninio buhalterio alga kiekvienA� mA�nesA? daA?niausiai siekia apie 500 eurA? A? rankas. Tai visiA?kai normali pinigA? suma, kadangi tai asmuo, kuris atlieka labai sudA�tingA� ir kruopA?tA? darbA�. Jeigu Jums reikalingas vyresnysis buhalteris a�� tokiu atveju teks sumokA�ti dar didesnA� pinigA? sumA�. O A?tai kompanijos, kurios suteikia tokias paslaugas, daA?niausiai kainuoja nuo 30 iki 100 eurA? per mA�nesA?. Kaina kinta priklausomai nuo to, kokiA? paslaugA? Jums reikia. Ir A?ia visa pinigA? suma. Tokios A?monA�s daA?niausiai paA?ios susimoka mokesA?ius, tad lygiai 50 eurA? gali bA�ti tie pinigai, kurie Jums padA�s turA�ti A?variA� ir tvarkingA� buhalterijA�. Galite A?sivaizduoti kiek pavyks sutaupyti per metus? O du bei tris? Tai tikras aukso A?ulinys!

JokiA? mokesA?iA?

BuhalterinA� apskaita A�iauliA? mieste dirba legaliai ir pati susimoka visus mokesA?ius, kuriuos privalo duoti valstybei. Jeigu turite asmeninA? buhalterA? a�� Jums reikia mokA�ti uA? jo socialinA? draudimA�, jo atostoginius, jo kitus mokesA?ius, kuriuos apibrA�A?A� Lietuvos A?statymai. MokesA?iA? tikrai labai daug. Tas asmuo, kuris gauna minimumA� darbdaviui kainuoja kaA?kur 450 eurA?. A� rankas asmuo gauna vos 300. Skirtumas labai didelis. O jeigu darbdavys moka 500 eurA? algA� a�� mokesA?iai dar didesni. Samdydami kompanijA� galite nesukti sau galvos dA�l dideliA? mokesA?iA?. Tai jau yra A?monA�s, kuri teikia buhalterijos paslaugas, atsakomybA�.

Atostoginiai, o gal dekretinis? Ne

Dar vienas mokestis su kuriuo susiduria asmeninA? buhalterA? samdantys asmenys a�� atostoginiai bei dekretiniai mokesA?iai. Tai viena iA? pagrindiniA? prieA?asA?iA?, kodA�l verslininkai daA?niausiai nori to asmens, kuris nesiruoA?ia greitu metu keisti savo gyvenimo ir gali visA� save dovanoti darbui. Jeigu samdote A?monA� a�� galite bA�ti tikras, kad ji jums dirbs iA?tisus metus. Ne tik nereikA�s mokA�ti uA? atostogas, taA?iau ir niekada neteks liA�dA�ti, kad buhalteris atostogauja, o nebaigti darbai kaupiasi. Apskaita bus rA�pinamasi 365 dienas per metus!

Nereikia A?rengti darbo vietos

Dar vienas bA�das sutaupyti a�� nereikia A?rengti darbo vietos, kuri A?iaip kiekvienam buhalteriui yra bA�tina. Atrodo smulkmena, taA?iau reikalingA? baldA? prie priemoniA? pirkimas Jums kainuos gana didelius pinigus, tad jeigu galima sutaupyti a�� ignoruoti A?A? pasiA�lA� tiesiog bA�tina.

BuhalterinA� apskaita A�iauliA? mieste suteikia nepalyginamai pigesnes paslaugas nei kad asmeninio buhalterio samdymas. Juolab, paslaugos daA?niausiai bA�na ir kur kas kokybiA?kesnA�s, tad sunku ignoruoti geriausius pasiA�lymus.