KelionA�s a�� smagiausias atostogA? leidimo bA�das

kelionA�sKasmet artA�jant taip laukiamoms atostogoms, nejuA?ia mintys nukelia A? vietas, kurias labai norA�tA?si pamatyti. Arba uA?plA�sta malonA�s prisiminimai iA? A?simintiniausiA? atostogA?, kai buvo aplankyti tolimi kraA?tai. Malonius ir mielus prisiminimus gali sukelti ir A?prasta kelionA� A? Lietuvos pajA�rA?, jei tik laikas kelionA�je ir atostogA? metu buvo smagiai praleistas su miela kompanija, draugais, A?eima.

KelionA�s: kokiA� pasirinkti?

A�iandien labai populiaru rinktis keliones A? egzotiA?kiausius kraA?tus, taip siekiant patirti iA?skirtiniA? A?spA�dA?iA? ir atitrA�kti nuo kasdienA�s veiklos. Jau yra netgi nusistovA�jusi tam tikra norma, kad iA?einant ilgesniA? atostogA?, tiesiog bA�tina vykti A? kokiA� nors kelionA�, o grA?A?us pasidalinti A?spA�dA?iais ir nuotraukomis su kolegomis ir draugais.

Nuolat dirbantiems A?temptA� darbA�, atostogA? metu pirmiausia reikalingas geras poilsis. TokA? tikrai galima patirti iA?vykus A? poilsinA� kelionA� a�zviskas A?skaiA?iuotaa�?. GulinA�jimas paplA�dimyje ar pasyvus laiko leidimas pasirinktame kurorte tikrai padeda atgauti iA?eikvotas jA�gas.

TaA?iau kiti pailsi nuo kasdienA�s rutinos ne drybsodami ant smA�lio, o prieA?ingai a�� iA?vykA� A? kelionA� po nematytus kraA?tus. Tokiu atveju paA?intinA�s kelionA�s yra geriausias pasirinkimas. Jei nelabai tenkina kokios nors A?alies ar regiono lankytinA? vietA? sA�raA?as, marA?rutA� kraA?to apA?iA�rai visada galima susidaryti patiems.

Kokiu transportu keliauti?

A?inoma, kad patogiausios ir greiA?iausiai leidA?ianA?ios pasiekti tolimus kraA?tus yra kelionA�s lA�ktuvu. TaA?iau A?ios kelionA�s yra ir brangesnA�s. Patogumas juk turi savo kainA�. Bet A?iandien labai populiarios taip vadinamos a�zpaskutinA�s minutA�sa�? kelionA�s, siA�lanA?ios itin patrauklias kainas. Tik tokioms kelionA�ms reikia greitai pasiruoA?ti, nes paprastai bilietai A? jas parduodami vos keletA� dienA? prieA? iA?vykimA�. O juk prieA? kelionA� reikia susitvarkyti galybA� formalumA? a�� paraA?yti atostogA? praA?ymA�, susitarti dA�l darbA? perdavimo, pasirA�pinti kelionA�s draudimu ir daugeliu A?vairiausiA? kitA? dalykA?.

KelionA�s traukiniu trunka A?ymiai ilgiau nei lA�ktuvu, taA?iau tokios kelionA�s irgi turi savA? privalumA?. SA�lyginai negreitai keiA?iantis vaizdams uA? lango iA? arA?iau paA?A?stamas kraA?tas, po kurA? keliaujama. PavyzdA?iui, sakoma, kad geriausias bA�das paA?inti spalvingA�jA� IndijA� yra kelionA� traukiniu po A?alA?. Gerai iA?vystyta traukiniA? sistema suteikia galimybA� pamatyti skirtingus Indijos regionus, A?moniA? gyvenimo ir bA�do skirtumus bei kitus iA?skirtinius Indijos bruoA?us.

KelionA�s automobiliu yra bene patogiausios, nes kelionA�s marA?ruto ilgis ir kelionA�s greitis priklauso nuo paA?iA? keliautojA?. A?inoma, jei keliaujama A? kaimyninA� A?alA?, kelionA� automobiliu nepradeda varginti. TaA?iau pasiryA?us apkeliauti keletA� A?aliA?, ilgainiui situacija gali pradA�ti varginti. Tokiu atveju kelionA�s kompanijai reikA�tA? rinktis patikimus ir artimus A?monA�s. Geriausia, kad dauguma bA�tA? vairuojantys ir kelionA�s metu galA�tA? keistis prie vairo. Taip visi kelionA�s dalyviai po lygiai pasidalintA? kelionA�s pareigas.

Automobilio nuoma

Tai labai populiari paslauga visose A?alyse, nuolat vystanA?iose turizmo sektoriA?. PavyzdA?iui, suplanuotos ekskursinA�s kelionA�s autobusu po A?alis yra labai ribojanA?ios, nes keliautojai priklauso vienai grupei, visur turi keliauti drauge, laikytis gido nurodymA?.

Visai kas kita, kai A? panaA?iA� ekskursinA� kelionA� iA?siruoA?iama nuomotu automobiliu. Tuomet keliautojai tampa padA�ties A?eimininkais ir patys sprendA?ia, kur vaA?iuoti, kada sustoti apA?iA�rA�ti kraA?tovaizdA?io, kada tiesiog pravaA?iuoti lA�A?iau ir pan.

DviraA?iA? nuoma

MA�gstantys minti pedalus ir atvykA� A? kokiA� nors A?alA?, mielai iA?sinuomoja dviratA? ir leidA?iasi A? smagiA� kelionA�. Tai turbA�t maA?iausiai A?pareigojanti kelioniA? transporto rA�A?is. A�alyse, siA�lanA?iose dviraA?iA? nuomA�, paprastai bA�na A?rengti kokybiA?ki dviraA?iA? takai, o jA? marA?rutai vingiuoja po A?inomiausias A?aliA? vietas.

Kiekvienam pagal poreikA?

KelioniA? A?vairovA� A?iandien yra didA?iulA�. Ir ne tik lankytinA? A?aliA? atA?vilgiu, bet ir galimybe pasirinkti norimA� kelionA�s transportA� bei daugelA? kitA? kriterijA?.

Tad A? kokiA� kelionA� vyksite A?ios vasaros metu?