Kas yra ikiteisminis tyrimas ir kaip jis vykdomas? Atsako advokatai Kaune

advokatai kauneFrazė „ikiteisminis tyrimas“ itin dažnai girdima vakarinių žinių metu ir sutinkama internetiniuose naujienų puslapiuose. Vis dėlto pati sąvoka daugeliui vis dar kelia klausimų – ką vadiname ikiteisminiu tyrimu ir kokia šio proceso esmė? Advokatai Kaune teigia, kad šis tyrimas turėtų būti suprantamas tiek nukentėjusiam, tiek įtariamajam, kadangi minėtasis procesas lemia galutinį teismo nuosprendį, t. y. teismas priima sprendimą, atsižvelgdamas į įrodymus, kurie buvo surinkti ikiteisminio tyrimo metu.

Kada pradedamas ikiteisminis tyrimas?

Apie ikiteisminio tyrimo pradžią kalbama tuomet, kai atitinkamas pareigūnas arba prokuroras yra informuojamas apie nusikaltimą. Paprastai apie nusikaltimą praneša nukentėjęs asmuo arba nusikaltimo liudytojas. Advokatai Kaune primena, kad ikiteisminis tyrimas taikomas ne visais atvejais, pvz., jo gali būti atsisakoma, jei nusikaltimas nėra didelis.

Kas ikiteisminį tyrimą atlieka?

Dažniausiai ikiteisminis tyrimas atliekamas policininkų, tačiau tam tikros srities nusikaltimų tyrimas gali būti patikėtas ir kitų sričių specialistams, pvz., muitininkams, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir t. t. Visais atvejais minėtajam procesui vadovauja prokuroras. Prokuroras priima skundus dėl prasto tyrėjų darbo. Kartais itin svarbius sprendimus gali priimti tik ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ikiteisminio tyrimo eiga

Ikiteisminio tyrimo metu imamasi visų priemonių, padedančių nustatyti, kas atliko nusikaltimą ir koks yra šio nusikaltimo pobūdis. Viena svarbiausių užduočių – objektų tyrimas, t. y. tyrėjai apžiūri ir aprašo, fotografuoja ir filmuoja su nusikaltimu susijusią aplinką, patalpas, daiktus ir asmenis. Jei reikia, paimami su nusikaltimu susiję daiktai. Vienas iš dažniausių darbų – patalpų ar asmens krata, kurios metu ieškoma su nusikaltimu susijusių daiktų ar įrodymų.

Ikiteisminio tyrimui sklandumui būtinas artimas teisėsaugos atstovų ir nusikaltime dalyvavusių (ar nusikaltimą mačiusių) asmenų bendradarbiavimas, todėl labai dažnai nukentėję asmenys, įtariamieji ir liudininkai yra klausinėjami, siekiant nustatyti nusikaltimo aplinkybes. Jei liudytojams dėl jų parodymų gali kilti pavojus, apklausa vykdoma anonimiškai. Parodymų patikrinimas gali būti perkeltas į nusikaltimo vietą, prašant asmens parodyti, kaip viskas vyko.

Viena sunkiausių ikiteisminio tyrimo eigos užduočių yra ekspertizė, kurios metu stengiamasi įrodyti arba paprieštarauti prokuroro spėjimams. Šiam tyrimui kviečiami konkrečios srities ekspertai, pvz., galintys patvirtinti nusikaltėlio rašysenos atitiktį ir pan. Reikalui esant, ikiteisminio tyrimo metu sekami tariamai su nusikaltimu susiję asmenys ir kiti objektai.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga

Kai ikiteisminis tyrimas baigiamas, prokuroras surašo kaltinamąjį aktą, kurį nusiunčia į teismą. Tokiu atveju įtariamasis pripažįstamas kaltinamuoju ir yra teisiamas teisme. Advokatai Kaune primena, kad esant tam tikriems faktams, pvz., neišaiškinus kaltininko arba kai kaltininkas laikomas neteistinu, ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas.