KA� reikia A?inoti apie stabdA?iA? trinkeles?

stabdziaiStabdA?iA? trinkelA�s yra viena svarbiausiA? stabdA?iu sistemos daliA?. Geros trinkelA�s gali tarnauti ilgai ir patikimai. NekokybiA?kos stabdA?iA? trinkelA�s gali padaryti stabdA?iA? diske gilius griovius. TrinkelA� sudaro plokA?telA� ir frikcinis antdA�klas. AntdA�klai skiriasi medA?iaga iA? kurios jie yra pagaminti. Kiekvienas frikciniA? antdA�klA? gamintojas turi savo miA?inio receptA�rA� A? kuriA� A?eina daugiau kaip 15 A?vairiA? komponentA?. KeiA?iant vieno ar kito komponento procentA�, keiA?iasi ir stabdA?iA? trinkeliA? savybA�s. Svarbi miA?inio dalis a�� armuojantis komponentas. Nuo jo priklauso trinkeliA? patvarumas, atsparumas karA?A?iui ir stabdymo savybiA? stabilumas.

StabdA?iA? kaladA�lA�s turi bA�ti vA�sinamos. A�kaitus kaladA�lA�ms, A?kais ir stabdA?iA? cilindrai bei stabdA?iA? skystis. Kai stabdA?iA? skystis uA?virs, trinkelA�s nustos atlikinA�ti savo funkcijA�, todA�l reikia garantuoti A?ilumos barjerA�. Stabdymo metu pagrindinA? krA�vA? perima priekinA�s stabdA?iA? trinkelA�s, todA�l priekinA�s ir galinA�s trinkelA�s nusidA�vi nevienodu tempu. Ant vienA? ir kitA? galima A?rengti daviklius, kurie praneA? apie trinkeliA? nusidA�vA�jimo lygA?. Tokie prietaisai bA�na tiek mechaniniai, tiek skaitmeniniai. A�rengus mechaninA? prietaisA�, stipraus nusidA�vA�jimo metu girdisi nemalonus girgA?desys. Turint elektroninA? A?renginA?, uA?sidega specialus indikatorius. KeiA?iant trinkeles, geriausia keisti visas iA? karto, prieA?ingu atveju ratai bus stabdomi nevienodai.

Frikcinis antdA�klas yra viena svarbiausiA? stabdA?iA? trinkeliA? daliA?. Jo uA?duotis a�� uA?tikrinti stabdymo procesA�. Stabdymo kokybA� iA?reiA?kiama trinties koeficientu. Gamintojai mA�gina A?A? koeficientA� padaryti stabiliu, taA?iau A?i uA?duotis ne iA? lengvA?jA?. A�iuolaikiniai stabdA?iA? trinkeliA? frikciniai antdA�klai turi 0,35-0,45 trinties koeficientA�. MaA?esnis ir aukA?tesnis koeficientas gali byloti apie trinkeliA? nepatikimumA�, o tai neigiamai atsispindi vairavimo saugume. A?emesnis koeficientas rodo pailgA�jusA? stabdymo laikA� ir stabdymo keliA�, aukA?tesnis padidina ratA? blokavimo galimybA�, o tai gali sukelti slydimA�.

Kartais net naujos kaladA�lA�s gali kelti labai erzinantA? vairuotojA� girgA?desA?. PagrindinA� jo atsiradimo prieA?astis a�� nekokybiA?ka medA?iaga, iA? kurios pagamintos stabdA?iA? trinkelA�s. Taip pat nemalonus garsas gali atsirasti jei stabdA?iA? diskai neatitinka trinkeles, nes yra pagaminti iA? nesuderinamA? medA?iagA?.

KaladA�liA? keitimas turi bA�ti reguliarus, nes A?i automobiliA? detalA� yra pati paA?eidA?iamiausia. Egzistuoja klaidinga nuostata, kad trinkeles reikia keisti tam tikru nustatytu laiku, tada automobilis nekels rA�pesA?iA?. TaA?iau kaladA�liA? nusidA�vA�jimas priklauso nuo daugybA�s faktoriA?, daugiausia nuo oro ir kelio sA�lygA?, individualaus vairavimo stiliaus. Egzistuoja universalA�s patarimai, kada reikA�tA? keisti kaladA�les, daA?niausiai patariama tai daryti pravaA?iavus 15-20 tA�kstanA?iA? kilometrA?, sportiniA? automobiliA? stabdA?iA? trinkeliA? tarnavimo laikas a�� 5 tA�kstanA?iai kilometrA?.

StabdA?iA? sistemos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo stabdA?iA? trinkeliA? ir diskA? bA�klA�s, o bendrai nustatyto termino, kada reikia jas keisti nA�ra, todA�l periodiA?kai reikia apA?iA�rinA�ti stabdA?iA? trinkeles ir diskus, ar ant jA? neatsirado paA?eidimA?, kad kaladA�liA? keitimas visada bA�tA? atliktas laiku.