Granuliniai katilai papildomai kA�renami ir malkomis

granulinis katilasGranuliniai katilai po truputA? populiarA�ja Lietuvoje. Jie kol kas dar nepirmauja prieA? kieto kuro katilus, taA?iau vis daugiau ir daugiau namA? savininkA? renkasi bA�tent juos. PrieA?astis yra paprasta a�� nereikalauja nuolatinA�s prieA?iA�ros. AiA?ku, yra ir daugiau prieA?asA?iA?, kodA�l granuliniai katilai vis daA?niau randa savo vietA� katilinA�se. Viena jA? a�� efektyvumas. Bet apie tai a�� kiek vA�liau.

Granuliniai katilai turi dvi atmainas: kombinuotieji katilai ir granuliniai katilai kA�renami malkomis. Kombinuotieji gali bA�ti kA�renami ir anglimi, ir medienos granulA�mis. KA�renami malkomis gali bA�ti ne visi granuliniai katilai. PasiaiA?kinkime A?iek tiek daugiau apie pastaruosius a�� kaip jie veikia ir kodA�l yra paklausA�s.

Pirmiausia, reiktA? suprasti, kaip veikia granulinis katilas. Viskas jame yra taip pat, kaip ir kieto kuro katile, tik skiriasi kuro padavimo bA�das. GranulA�s specialiu sraigtu A? degimo kamerA� paduodamos iA? apaA?ios. Kompiuteris paskaiA?iuoja, kiek granuliA? reikia, kad bA�tA? pasiekta numatyta temperatA�ra katile, boileryje. Malkos paprastai paduodamos iA? virA?aus, todA�l A?is funkcija skiriasi.

Kai kurie granuliniai katilai turi erdvias degimo kameras, todA�l A? jas galima pridA�ti ir malkA?. TaA?iau jokiu bA�du negalima sudA�ti jA? vienu metu. KodA�l? Kompiuteris paprastai skaiA?iuoja reikalingus kiekius, reguliuoja temperatA�ras imdamas vienA� kurA�. Jei sumetate viskA�, jis gali nebesuprasti, kA� ir kiek reikia A?ildyti. Rezultatas -gedimai, padidinta temperatA�ra, neefektyviai naudojamas kuras.

Degant granulA�ms degimo kameroje veikia ventiliacija. OrapA�tA� duoda tiek oro, kad granulA�s degdamos pasiektA? tam tikrA� temperatA�rA�. Su malkomis reikalingi kitokie paskaiA?iavimai, orapA�tA� neturi veikti taip aktyviai. DA�l to ir skiriasi A?iA? dviejA? kuro rA�A?iA? panaudojimas viename A?renginyje.

Beje, degant malkoms susidaro daugiau pelenA?, todA�l katilA� reikA�s daA?niau valyti.

Skiriasi ir granuliA? bei malkA? drA�gmA�s rodikliai, dA�l to skiriasi ir efektyvumas. GranulA�s yra kur kas efektyvesnA�s. Bet kam tada reikalinga galimybA� kA�renti malkomis?

Paprastai malkomis kA�renama vasarA�, kai nereikia iA?tisai kA�renti granuliA?. Labai paprasta a�� kelios pliauskos ir boileris jau A?iltas. Ne visi katilai turi vasaros rA�A?imA�, kuris sunaudoja itin maA?ai granuliA?, todA�l malkos A?ia labai padeda. Kita prieA?astis a�� jei granuliA? pristatymas uA?trunka ilgiau, nei tikA�tasi ir kelias dienas reikia kA�renti malkomis.  Tai praverA?ia bet kuriuo metu, jei nA�ra teisingai apskaiA?iuojama, kiek kuro reikA�s. Tai kartais sunku padaryti, jei A?alA?iai A?iemA� uA?sitA�sia ir katilas veikia padidintu pajA�gumu. Ne visada patogu vaA?iuoti A? prekybos centrA� ir pirkti keletA� maiA?A? granuliA?. YpaA?, jei turima savA? malkA?.

Granuliniai katilai su malkA? kA�renimo funkcija a�� labai logiA?kas sprendimas visiems, kas turi galimybA� kA�renti abejomis kuro rA�A?imis.