DrabuA?A�liai kA�dikiams a�� nuoroda A? tA�vA? vertybes

drabuA?A�liai kA�dikiamsKA�dikio auginimas a�� procesas, reikalaujantis daug dA�mesio ir atsakomybA�s. Reikia A?inoti, kaip elgtis A?vairiose situacijose. Be to, svarbumu pasiA?ymi atsakingas daiktA? pasirinkimas. Pirkinius galima skirstyti A? keletA� sriA?iA?, tokiA? kaip miegas, maistas, apranga. Be abejonA�s, nemenko tA�vA? dA�mesio sulaukia drabuA?A�liai kA�dikiams. Kol maA?ylis negali iA?reikA?ti savo nuomonA�s, atsakomybA� dizaino poA?iA�riu tenka bA�tent suaugusiems. Nesunku nuspA�ti, kad renkantis atsispindi pastarA?jA? nuostatos.

Yra A?vairiA? posakiA?, liudijanA?iA? tA�vA? ir vaikA? ryA?A?. Visi A?inome tokias frazes kaip a�zkokie tA�vai, tokie ir vaikaia�? arba a�zobuolys nuo obels netoli riedaa�?. A�ios mintys iliustruoja A?moniA? elgesA?. Jos pritaikomos kalbant apie asmenis, kuriA? iA?vaizda ar veiksmai tokie kaip jA? tA�vA?. NatA�ralu, kad augdami vaikai tA�vus mato kaip pavyzdA?, todA�l ir perima tam tikrus jA? charakterio bruoA?us bei dalA? poA?iA�rio. AiA?ku, visos kartos kuo nors skiriasi. Galima iA?girsti nuomoniA?, kurios yra emocionalios ir nelabai kuo pagrA?stos. PavyzdA?iui, frazA� a�zna, ir jaunimas A?iais laikais!a�? gali bA�ti kartojama iA?tisus deA?imtmeA?ius ar A?imtmeA?ius. Ir tikriausiai ji pajA�gi sukelti ne kokius nors rimtus svarstymus, o tik A?ypsenA�. Apskritai frazA� a�zdabar tokie laikaia�? verta kultinA�s vardo. Ji kartojama A?vairiausiais metais ir dA�l to tampa maA?iau paveiki. Kitaip tariant, siekiant paveikumo reikA�tA? ieA?koti, kaip jA� pasakyti kitais A?odA?iais. A�tai tokie svarstymai atveda prie prielaidos, kad ir vaikai, paaugliai, jaunuoliai kaskart vis sulaukia piktesnio A?odA?io, neva elgiasi ar rengiasi kaip nors ne taip. Nesvarbu, ar tai 1996-ieji, ar 2006-ieji, ar 2016-ieji metai. Na, o protingi balsai teigia, kad visais laikais visko buvo. Jiems pritaria ir kita grupA�, akcentuojanti, jog daug kA� lemia tA�vA? pavyzdys.

Nuo tokiA? rimtA? ir netgi sociologijos mokslo vertA? temA? galima pereiti prie to, apie kA� uA?siminta pradA?ioje a�� apie kA�dikiA? rA�bus. TA�vA?, uA?sukusiA? A? parduotuvA�, A?vilgsniai uA?klius uA? tA? rA�beliA?, kurie atitinka jA? skonA?. Kita vertus, kai kurie kriterijai suformuoti visuomenA�s ir yra tarsi kanoniniai. PavyzdA?iui, rausva daA?niausiai siejama su mergaitiA?ka spalva, o A?tai mA�lyna greiA?iausiai sudomins tuos tA�vus, kurie susilaukA� berniuko. SpalvA? pasirinkimas siejasi su sociologija. NagrinA�ti bA�tA? galima ilgai, taA?iau tai atskiro straipsnio verta tema.

DrabuA?A�liai kA�dikiams atspindi tA�vA? vertybes. Pirmiausia jauni tA�vai pavyzdA?iu laiko savo tA�vus. IA? jA? yra susiformavA� tam tikras nuostatas. A?inoma, suaugA�s A?mogus vadovaujasi savo galva, todA�l perkant maA?yliui rA�bus pademonstruojamos asmeninA�s nuostatos. Jos atsiskleidA?ia per A?vairius kriterijus. Vienas jA? a�� kokybA�. Ji A?vertinama kreipiant dA�mesA? A? detales bei visumA�. AiA?kinamasi, kokia medA?iagos sudA�tis. Norima iA?rinkti tokA? produktA�, kuris nealergizuotA? kA�dikio odelA�s. Suprantama, vaikas rA�bus iA?augs. TaA?iau tai tikrai nenumalA?ina kokybA�s reikA?mA�s.

Svarbus aspektas a�� prieA?iA�ra. PrieA? A?sigyjant rA�bA� iA?siaiA?kinama, kokios skalbimo ypatybA�s. O ir apie patA? skalbimo procesA� tA�vai kalba atsakingai a�� juk kA�dikio oda gerokai jautresnA� nei suaugusio A?mogaus.

Kad ir kaip norA�tume graA?iausiA? ir kokybiA?kiausiA? drabuA?iA?, prie sprendimo priA�mimo prisideda kaina. KokiA? trijA? procentA? kainos skirtumas A?takos pasirinkimui gal ir neturA�s. Vis dA�lto net ir dailiausias gaminys gali atbaidyti, jei prie jo bus nurodyti realybA�s neatitinkantys skaiA?iai. Sprendimas kainos poA?iA�riu taip pat gali bA�ti nuoroda A? jaunA? tA�vA? nuostatas. Juk A?moniA? finansinis mA�stymas skiriasi. Tad ir sA�vokos a�zpigua�? bei a�zbrangua�? suprantamos nevienodai. LemiamA� vaidmenA? atlieka ir finansinis planavimas, ir gaunamo pajamos.

DrabuA?A�liai kA�dikiams a�� nuoroda A? paA?iA? tA�vA? vertybes bei nuostatas. A�i tema aktuali tiek dizaino, tiek kokybA�s, tiek kainos poA?iA�riu. Pasirinkimas parduotuvA�se nemaA?as, tad rA�beliA? paieA?ka prilygsta A?domiam ir atradimA? kupinam A?ygiui.