DaA?niausios sA�kandA?io problemos ir odontologijos klinikos paslaugos Vilniuje

odontologijos klinikos paslaugos VilniujeProfesionalios odontologijos klinikos paslaugos Vilniuje (ar kitame mieste) a�� tai kvalifikuotA? specialistA? darbas, moderni A?ranga, patikimos ir ilgaamA?A�s gydymo priemonA�s. Bendraudami su profesionalais, bA�site tikri savo dantA? sveikata ir A?ypsenos groA?iu. Tiesa, praktika rodo, kad daugelis pacientA?, net ir turA�dami sveikatos nusiskundimA?, nesikreipia A? klinikA� ir atidA�lioja gydymA�. Primename, kad toks elgesys gali tapti skaudA?iA? (ir dideliA? iA?laidA? reikalaujanA?iA?) problemA? prieA?astimi. A�iuo atveju itin daA?nai iA?skiriamos netinkamos dantA? padA�ties ir netaisyklingo sA�kandA?io problemos, kadangi dalis pacientA? klaidingai mano, kad tai tik estetinis rA�pestis, neturintis nieko bendro su sveikata ir gera savijauta.

Kada ir kodA�l reikalingas sA�kandA?io gydymas?

A�prasta manyti, kad ortodontinis gydymas atliekamas tik vaikams ir paaugliams, taA?iau specialistai primena, kad netinkamos dantA? padA�ties ir netaisyklingo sA�kandA?io koregavimas gali bA�ti taikomas A?vairaus amA?iaus pacientams. A�iuo atveju svarbu atsiA?velgti A? konkreA?iA� sveikatos bA�klA�, gydymo bA�dA� ir paciento poreikius. Be to, bA�tina suprasti, kad gydymas reikalingas ne tik dA�l to, kad turA�tume graA?ius ir tiesius dantis. OrtodontiniA? problemA? A?alinimas pagerins ir funkcinA� dantA? bA�klA�, taip pat a�� kramtymA� ir tarimA� (esant netaisyklingam sukandimui juntamas diskomfortas kramtant, kalbant, gali atsirasti veido raumenA? ir sA�nariA? skausmai, keistis veido bruoA?ai). Be to, lygA�s dantys ne tik suteikia daugiau pasitikA�jimo savimi ir gerina socialinA? gyvenimA�, bet ir maA?ina A�duonies bei periodonto ligA? tikimybA�.

Sveikata ir pasitikA�jimas savimi

Odontologai A?spA�ja, kad blogas sA�kandis gali paA?eisti A?andikaulio sA�narius, sukelti periodiA?kai pasikartojanA?ius galvos skausmus. Laiku atliktas sA�kandA?io gydymas apsaugos nuo nemaloniA? pojA�A?iA?, uA?kirs keliA� greitesniam dantA? gedimui ir nusidA�vA�jimui. Rekomenduojame sA�kandA?io problemas sprA�sti dar ankstyvame amA?iuje. AtidA�liojant gydymA�, A?is procesas ilgA�ja ir sunkA�ja, reikalauja didesniA? iA?laidA?.

Aptariant ortodontines procedA�ras, bA�tina kalbA�ti ir apie paciento emocinA� bA�klA�, savijautA�, pasitikA�jimA� savimi. Praktika rodo, kad pacientai, turintys susigrA�dusius ar kreivus dantis, vengia A?ypsotis ir bendrauti, jA? savivertA� yra menkesnA�, todA�l A?ie asmenys sunkiau bendrauja su prieA?ingos lyties atstovais, maA?iau savimi pasitiki eidami A? darbo pokalbA? ar palaikydami ryA?ius su kitais A?monA�mis. Atlikus dantA? tiesinimA�, pacientai jauA?iasi kur kas laisviau, gerA�ja jA? socialinis gyvenimas, auga pasitikA�jimas savo jA�gomis.