BuhalterinA�s apskaitos tvarkymas: kuo pasitikA�ti?

apskaitos paslaugos KauneNepriklausomai nuo verslo srities ir A?monA�s dydA?io, buhalterinA� apskaita turi bA�ti tvarkoma sklandA?iai ir profesionaliai. TokiA? profesionaliA? A?moniA? kaip FRONDITA, UAB paslaugos darosi vis populiaresnA�s. A�monA�s vis daA?niau nesteigia buhalterio etato, bet patiki savo finansinA� apskaitA� buhalteriniA? paslaugA? A?monA�ms. Ar tai geras pasirinkimas? O gal galima susitvarkyti patiems?

IA?A?A�kiai buhalterinA�je apskaitoje

Jeigu paklausite A?mogaus, neturinA?io savo verslo, kas yra buhalterija, greiA?iausiai iA?girsite, kad tai a�zdarbas su skaiA?iukaisa�?. Su finansA? tvarkymu A?monA�je nesusidA�rusiam A?mogui atrodo, kad buhalteris paskaiA?iuoja algas, mokesA?ius ir juos perveda. TaA?iau paklausus tA?, kurie bent kartA� bandA� sutvarkyti buhalterinA�s apskaitos dokumentus, tikrai neiA?girsite, jog viskas taip paprasta. Reikia labai gerai iA?manyti mokestinA� sistemA�, sA�skaitA? tvarkymA�, ataskaitA? pateikimo tvarkA�. Buhalterijoje turi bA�ti registruojamas ir apskaitytas kiekvienas centas. Pajamos, iA?laidos yra iA?skirstomos pagal rA�A?is. Reikia A?inoti, kas, kaip ir kada yra apmokestinama, kas yra grA�A?inama, netgi kiekvieno darbuotojo atlyginimo skaiA?iavimas gali turA�ti savA? niuansA?. DidA?iausias iA?A?A�kis net ir profesionaliems buhalterijos specialistams yra nuolatiniai teisA�s aktuose ir mokesA?iA? sistemoje daromi pakeitimai. NepastebA�jus ir nepritaikius kokio nors, pavyzdA?iui, NPD dydA?io pakeitimo, galima privelti daug klaidA?, kurios vA�liau kainuoja daug streso, laiko ir gali netgi grA�sti baudomis.

Apskaitos tvarkymas: A?monA� ar savas darbuotojas

Akivaizdu, kad finansA? tvarkymo bet kam patikA�ti negalima. MaA?os individualios A?monA�s, turinA?ios nedideles apyvartas kartais bando pataupyti ir savininkas nutaria, kad apskaitA� ves pats. DaA?niausiai toks sprendimas pasikeiA?ia jau po pusmeA?io bandymA?. Nes paaiA?kA�ja, kad tai kainuoja daug laiko ir daug klaidA?. Lygiai taip pat klystama bandant samdyti buhalterA? uA? kuo maA?esnA? atlyginimA�. Tai daA?niausiai bA�na nedaug patirties turintis A?mogus. Ir klaidos buhalterinA�je apskaitoje A?monei gali kainuoti daug brangiau nei profesionalaus buhalterio A?darbinimas. Naudojantis buhalterinA�s apskaitos A?moniA? paslaugomis, darbuotojo samdyti nereikia. Su A?mone pasiraA?oma sutartis, sutariamas mokestis ir buhalterinA� apskaita yra nuolat tvarkoma profesionaliai. Nes tokios A?monA�s nuolat investuoja A? savo darbuotojA? kvalifikacijA�, siunA?ia juos A? kursus, A?ino visus teisinius pasikeitimus. Taip pat, samdant A?monA�, nereikA�s jos iA?leisti A? atostogas, nebus nedarbingumo laikotarpiA?, reiA?kia, buhalterinA� apskaita bus tvarkoma sklandA?iai. Tokius privalumus A?vertino jau ne vienas verslininkas, todA�l apskaitos paslaugos Kaune, Vilniuje ir kituose miestuose yra vis populiaresnA�s.