Automobiliai Archive

Vairavimo kursai Vilniuje apie baimA� vairuoti: kaip iA?vengti streso?

Vairavimas tampa savaime suprantamu kiekvienos asmenybA�s A?gA�dA?iu. Be to, nemokA�dami vairuoti prarandame labai daug galimybiA?: jei gyvenate maA?esniame miestelyje ar priemiestyje, greiA?iausiai bA�site nepatenkinti vieA?ojo transporto marA?rutA? sistema, be to, net ir didmiesA?io gyventojai tvirtina, kad nuosavas

KodA�l turA�tumA�te A?sigyti dujinA� A?rangA�?

DujinA� A?ranga jA�sA? automobilyje a�� tai nauja galimybA� sutaupyti ir nekenkti aplinkai. Pastaruoju metu, dujinA�s A?rangos sistemos itin iA?populiarA�jo, nes A?monA�ms nepatinka didelA�s benzino ir dyzelino kainos. Savaime suprantama, daugelis vairuotojA? pradA�jo ieA?koti alternatyvA?. KitA� vertus, dujinA�s

Atostogos ant ratA?: automobiliA? nuoma ar autobusas?

ArtA�jant A?iltiems orams ,A?monA�s jau planuojasi atostogas, neilgas keliones ar savaitgalio iA?vykas. Daugeliu A?iA? atvejA? labai padeda automobiliA? nuoma, nes tai itin patogus ir nebrangus bA�das keliauti. Kartais klientai vengia nuomoti automobilA? ir mano, jog pigiau keliauti

AutomobiliA? nuoma a�� paprasta ir greita

Automobilio iA?laikymas gali bA�ti prabanga, skirta ne kiekvienam, taA?iau A?iandien pasimA�gauti prabangaus automobilio teikiamais malonumais galima visai nesudA�tingai. AutomobiliA? nuoma a�� paslauga, kuri leidA?ia iA?sinuomoti pasirinktos markA�s automobilA? sutartyje nurodytam laiko periodui. Tai gali bA�ti stulbinanti iA?eitis

KA� reikia A?inoti apie stabdA?iA? trinkeles?

StabdA?iA? trinkelA�s yra viena svarbiausiA? stabdA?iu sistemos daliA?. Geros trinkelA�s gali tarnauti ilgai ir patikimai. NekokybiA?kos stabdA?iA? trinkelA�s gali padaryti stabdA?iA? diske gilius griovius. TrinkelA� sudaro plokA?telA� ir frikcinis antdA�klas. AntdA�klai skiriasi medA?iaga iA? kurios jie yra

KodA�l profilaktinis automobilio patikrinimas turA�tA? tapti A?proA?iu?

A?iema sunkus metas ne tik A?monA�ms, bet ir jA? automobiliams. A�altuoju metA? laiku pasireiA?kia daug A?vairiA? transporto priemoniA? gedimA?. DaA?nai jie bA�na nedideli, taA?iau kartais gali turA�ti A?takos rimtA? problemA? atsiradimui ir keleiviA? saugumui. Nors dA�l Lietuvos

Tech pagalba padeda kiekvienam, susidurianA?iam su automobilio problemomis

KA� daryti tuomet, kai iA?siruoA?iate A? darbA� ir A?sA�dA� A? savo automobilA? suprantate, kad jis neuA?siveda? O, kaip elgtis tuo atveju, jei vaA?iuodami kelyje susiduriate su kitu automobiliu ir jA�sA? transporto priemonA� nebegali bA�ti tinkamai eksploatuojama? A?inoma,

Padangos a�� kokias pirkti ir kur?

adangomis reikia rA�pintis iA? anksto. Niekas tuo neabejoja, bet visada reikia priminti. A�tai jau ir po poros savaiA?iA? reikA�s keisti vasarines padangas, o daugelis jA? net neturi… BalandA?io pirmosiomis dienomis puls jA? karA?tligiA?kai ieA?koti. Padangos a�� ne

Pagrindiniai dyzeliniA? varikliA? gedimai

Priimant sprendimA�, kokA? automobilA? geriau pirkti, automobilio ekonomiA?kumas vaidina ne paskutinA? vaidmenA?. AnkA?A?iau vairuotojai juokavo, kad a�?benzinas a�� automobiliams, dyzelinas a�� traktoriams, o dujos a�� blynams keptia�?. TaA?iau daugelis sutiktA?, kad dabar situacija pasikeitA�, o kai kurie