Ar advokatai Lietuvoje vis dar prestiA?inA� specialybA�?

advokataiTurbA�t sunku ir neprisiminti, kai teisA�s studijos Lietuvoje buvo populiariausia sritis, kurioje studijuoti norA�jo kone kiek vienas bent kiek apie ateitA? mA�stantis jaunuolis. KeletA� metA? tai buvo ne tik prestiA?inA�s, taA?iau ir gerA� ateitA? garantuojanA?ios studijos, mat rinkoje advokatai ir teisininkai buvo ne tik labai laukiami, bet ir puikiai apmokami specialistai. Deja, kuris laikas teisininkA? sistemoje apstu, taA?iau jaunuoliai vis dar svajoja studijuoti A?ioje sferoje. A�iandien galime iA?vardinti kelias paprastas prieA?astis, kurios galA�tA? padA�ti apsisprA�sti ar susivokti, kodA�l A?iandien, baigus neva prestiA?inA� teisA�s specialybA�, nereikA�tA? tikA�tis paprasto ir gerai apmokamo darbo.

  • UA?sikimA?usi rinka. Vienas paprasA?iausiA? ir labiausiai situacijA� lemianA?iA? faktoriA? yra ne kas kita kaip didelA� specialistA? gausa rinkoje. IA? tiesA? teisininkA? ir advokatA? Lietuvoje jau galime skaiA?iuoti tA�kstanA?iais. PrieA? gerA� penkmetA? a deA?imtmetA? teisininkA? norA�jo kone kiekviena A?monA�, o kA� jau kalbA�ti apie naujai besikurianA?ias vieA?ojo sektoriaus institucijas. A?ia visur reikA�jo teisininkA?, juristA?, advokatA?. Tam reikA�jo turA�ti aukA?tA�jA? iA?silavinimA�. Juk naujoje valstybA�je, kurioje dar tik kA�rA�si institucijos, buvo kuriamos naujos funkcijos, uoliai steigA�si naujos A?monA�s, teisininkams tikrai buvo darbo ir darbelio. Deja, A?iandien pagrindinA�s A?alies funkcijos ir struktA�ros jau sukurtos. Nesvarbu, kad funkcionuoja dar ne visai tinkamai, taA?iau A?ia teisinA�s paslaugos ir advokatai jau nebA�ra tokie reikalingi. O jei ir reikalingi – greiA?iausiai kA�dA�je jau sA�di prieA? kelis metus A?ia puikiai A?sisukA�s specialistas.
  • Privataus sektoriaus konkurencija. Dar viena problema, kodA�l advokatai, teisines paslaugas teikiantys specialistai A?iandien itin sunkiai randa darbA� po studijA? – tai didA?iulA� konkurencija, kuri itin apriboja klientA? skaiA?iA?. Jei kadaise baigus teisA�s studijas galima buvo lengva ranka A?sikurti advokato kontorA� ir klientai jau rikiavosi uA? durA? – tai A?iandien to nA�ra. A�steigti vien kontorA� nepakanka, reikia uA?siimti plaA?ia reklama ir tai, nereikia tikA�tis, kad klientA? minios uA?plA�s.
  • UA?darbis nedA?iugina. Dar viena itin svarbi problema, dA�l kurios A?iandien advokatai nebelaiko savA�s itin sA�kmingais specialistais rinkoje – maA?as atlyginimas. Advokatas – laisvoji profesija, kurios atstovai patys privalo susimokA�ti mokesA?iu valstybei. O jei ne tokie ir maA?i, ne retai yra didesni nei samdomoje rinkoje. Gal sumaA?A�jA�s klientA? skaiA?ius, o nemaA?A�jantys mokesA?iai taip pat nevilioja advokatA? rinktis A?iA� veiklos sferA�.