Advokato svarba versle. Arba kada jo prireikia?

verslas advokatai

Vadovauti verslui, iA?manyti mokestinius niuansus, personalo valdymA� bei motyvacijA� ir tarptautinA� teisA� a�� aiA?ku, tai sugebA�ti norA�tA? visi A?moniA? vadovai, taA?iau fiziA?kai neA?manoma aprA�pti tiek daug sriA?iA? ir jas nuodugniai iA?manyti, galima tik turA�ti bendrA� suvokimA�. TodA�l didesnA�se A?monA�se yra pilnu etatu dirbantys konsultantai, personalo valdymo specialistai. Vis daA?niau samdomi advokatai, kuriA? prireikia A?vairioms teisininko A?A?valgA? reikalaujanA?ioms situacijoms. O kada jA? reikia labiausiai?

Perkant arba parduodant verslA�

Verslo pardavimas ar pirkimas norint praplA�sti veiklos sritA? nA�ra itin daA?nas reiA?kinys vienos A?monA�s veiklos periodu. TodA�l norint tinkamai parengti sutartA?, numatyti proceso skaidrumA�, uA?tikrinti pasiruoA?imA�, reikia A?inoti daugybA� teisiniA? niuansA?. PavyzdA?iui, parduodant verslA�, pirkA�jas nori patikrinti ar tikrai A?monA� verta praA?omA? pinigA?, praA?oma pamatyti A?vairiA? dokumentA?, norima susipaA?inti su veiklos principais. Viskas atrodo natA�ralu, taA?iau daA?nai tokiais momentais A? kiemA� A?sileidA?iamas konkurentas, kuris jei atsisakytA? pirkti, turA�tA? visA� slaptA� informacijA� savo rankose. TodA�l reikalingas teisininkas, kuris parengtA? strategijA� kaip uA?tikrinti visA� proceso konfidencialumA�. Be to vykdant tarptautinius pirkimus ir pardavimus advokato vaidmuo dar didesnis, nes reikia A?sigilinti net tik A? Lietuvos, taA?iau ir A? uA?sienio A?alies teisA�s aktus. TA� labiausiai patyrA� didA?iA?jA? miestA? advokatai KlaipA�doje, Vilniuje, Kaune, kurie nuolat dirba su uA?sienio investuotojais.

A�teisinant darbdavio ir darbuotojo santykius

Nors atrodo A?darbinti A?mogA? nieko nereiA?kia, tereikia pasiraA?yti standartinA� sutartA?, taA?iau tik susidA�rus su kebliu darbuotoju, darbine trauma ar piktybiA?ku kenkimu A?monei , suprantama, jog sutartyje numatyta ne viskas, o tA? keliA? eiluA?iA? trA�kumas labai kenkia A?monei. Tad geriau ne samdyti advokatA� teismo procesui, o pasiruoA?ti A?monA�je visA� teisinA� bazA� susijusiA� su darbuotojais a�� sutartis, darbo taisykles, saugumo reikalavimus, A?sipareigojimus ir pan. TodA�l labai svarbu turA�ti vietinA? advokatA�, kuris susipaA?inA�s su A?monA�s veiklos sritimi ir rinkos niuansais. PavyzdA?iui, advokatas KlaipA�doje bus labiau susipaA?inA�s su uosto A?moniA? patiriamomis problemomis ir jA? sprendimo bA�dais.

Advokato pasirinkimas ir darbas siekiant iA?vengti teisiniA? ginA?A?, yra svarbA�s tinkamam veiklos vystymuisi.