Monthly Archive:: April 2016

Kaip atrodo svajoniA? namai ir kA� renkasi lietuviai?

Galvodami apie svajoniA? namus, keliame jiems daug reikalavimA?. Nors individualA�s pirkA�jA? poreikiai skiriasi, nekilnojamojo turto ekspertai teigia, kad vertinant objektyviai galima iA?skirti kelias esmines naujakuriA? pozicijas. DidA?ioji dalis lietuviA? svajoja apie nuosavA� namA� ar ganA�tinai erdvA? butA�,

Pavasario apsipirkimui: greitieji kreditai

KiekvienA� pavasarA? mums prireikia daugiau naujA? pirkiniA?, o kartais jiems A?sigyti gali padA�ti tik greitieji kreditai. A�iandien svarstome, kam pavasarA? galima iA?leisti pasiskolintus pinigus, kam gali jA? daugiausiai prireikti. A�tai jums keletas variantA? ir atsakymA? A? klausimus

Stoglangiai: viskas nuo A iki A?

ModernA�s namA? sprendimai skirti ne tik A?mantriam interjerui susikurti, taA?iau tuo paA?iu ir patogumo lygiui pakelti. Statant arba koreguojant turimus namus svarbu apgalvoti labai daug smulkmenA?, kurios gali nulemti JA�sA? namA? iA?vaizdA� bei funkcionalumA�. Vienas iA? modernesniA?

EkskavatoriA? nuoma a�� profesionali technika universaliems darbams

ModernA�s ir patikimi ekskavatoriai gali bA�ti naudojami A?vairioms lauko uA?duotims. Tiesa, profesionali technika kainuoja gana daug, be to, nuolatos atsinaujinantys ir sparA?iai tobulA�jantys ekskavatoriA? modeliai pareikalaus itin dideliA? investicijA?. Jei planuojate laikinas statybos, reljefo formavimo ar kitas