Monthly Archive:: November 2015

Ar bA�tinai karnavaliniai drabuA?iai turi bA�ti brangA�s?

ArtA�jant didA?iosioms A?iemos A?ventA�ms, artA�ja ir persirengimo laikas. A�vairius kalA�diniaiA� ir naujametiniai vakarA�liai siA�lo apsirengimo temas, kurioms daA?niausiai reikia iA?siskirti, pasiruoA?ti kaA?kA� unikalaus ir tinkamo A?iam vakarui. DaA?niausiai manoma, jog karnavalui ar tiesiog teminiam vakarA�liui skirti drabuA?iai

Laimingiausia gyvenime diena

Elena iA? JAV pasakoja, kad geriausia jos gyvenimo diena buvo vestuvA�s, ir uA? jas ji dA�koja ir likimui, ir draugams, kurie anksA?iau jA� supaA?indino su savo vyru, o ir A?ventei surengti pasiskolintas kreditas leido dA?iaugtis malonumais be

Darbo sauga Vilniuje: fiziniai, psichosocialiniai ir ergonominiai veiksniai

Darbdavys privalo rA�pintis darbuotojA? sauga ir sveikata. Tinkamai vykdoma darbo sauga Vilniuje ar kitame Lietuvos mieste padeda sumaA?inti nelaimingA? atsitikimA? skaiA?iA? ir uA?kerta keliA� profesinA�ms ligoms. Viena esminiA? minA�tojo tikslo priemoniA? a�� profesinA�s rizikos vertinimas, siekiant nustatyti

KA�dA�s: kaip galite atnaujinti jas savo jA�gomis?

Sutikite, kA�dA�s, esanA?ios jA�sA? namuose, yra toks pats svarbus jA? akcentas, kaip ir daugelis kitA? baldA?.A� BA�tent todA�l kA�des bA�tina tinkamai priA?iA�rA�ti, taA?iau ne visada tai pavyksta padarytiA� tinkamai. TaA?iau tai dar tikrai nereiA?kia, kad turite skubA�ti

Siuntiniai iA? Anglijos A? LietuvA�

Vis daugiau A?moniA?, kuriuos sieja glaudA�s ryA?iai tarp Anglijos ir Lietuvos, pasinaudoja galimybe perveA?ti tam tikrA� siuntinukA�. A�iuo metu galima atrasti labai daug kompanijA?, kurios teikia paslaugas, tad prireikus pavyks labai greitai rasti patA? tinkamiausiA� variantA�. Siuntiniai

StatomA�s namus. GrindA? betonavimas

BetonasA�a�� tai dirbtinis akmuo, kuris iA?gaunamas sukietA�jus smA�lio arba A?vyro uA?pildo ir vandens bei riA?amA?jA? medA?iagA?, tokiA? kaip cementas, miA?iniui. Tokiu bA�du gaunama ganA�tinai tanki ir pakankamai stipri medA?iaga, kuriA� galima naudoti A?vairiems statybA? darbams, pavyzdA?iui, tokiems

Finansiniai vertimai a�� verslo proceso dalis

Su A?vairaus pobA�dA?io informacija susidurti tenka kiekvienA� dienA�. DaA?nai tai bA�na informaciniai tekstai, reklaminA�s antraA?tA�s, instrukcijos ar tiesiog paprasti straipsniai. Verslo pasaulyje visa A?i informacija ir A?moniA? dokumentacija privalo bA�ti pateikta kiekvienai A?aliai suprantama kalba, todA�l finansiniai

Kaip pasirinkti skalbimo maA?inA�?

Buityje turime labai daug technikos prietaisA?, kurie A?enkliai palengvina mA�sA? gyvenimA�. Vienas iA? jA? a�� skalbimo maA?inos, kurios prisideda prie paprastesnio mA�sA? gyvenimo. Kuomet jas turime daA?niausiai net nesusimA�stome, kokios pastarosios mums yra reikalingos. Kuomet pastarosios sugenda

AdvokatA? kontora Vilniuje a�� teikia profesionalias paslaugas

Advokatai a�� A?monA�s, teikiantys profesionalias teisines paslaugas ir ginantys A?moniA? interesus vieA?uose A?staigose, teismuose, konsultuojantys ir padedantys iA?sprA�sti A?vairias bylas, problemas. Kur dirba advokatai? Advokatai dirba privaA?iose kontorose vieni, taip pat A?monA�se, kurioms visada reikia teisiniA? paslaugA?.

KMI skaiA?iuoklA� a�� A?vertina A?mogaus svorA?

Lietuvoje yra iA? ties nemaA?ai A?moniA?, kurie turi nutikimA�. A?inoma, A?ia kalba eina ne apie tuo, kuriA? tik A?iek tiek atsikiA?A�s pilvukas ar didesnA�s A?launys, kalba eina apie tuo, A�kuriems reikia rimtai gydytis. Nutikimas yra ne tik,