Apie elektros tinklA? projektavimA� ir A?iuolaikinius elektros projektus

etproA�iandien be elektros a�� nA� menkiausio A?ingsnio. TurbA�t ne vienas dingus elektrai puolame A? panikA� ir nebeA?inome, ko griebtis. BA�tent todA�l elektros tinklA? projektavimas statybos procesuose yra tiesiog gyvybiA?kai svarbus. Kartais dar nA� nepastaA?ius namo, jau imamasi elektros tinklA? A?rengimo, nes elektros prireikia A?vairiems prietaisams, bA�tiniems apdailos darbams, prijungti. NusisamdA?ius A?ios srities profesionalus, galima bA�ti tikriems, kad specialistai parinks optimaliausius sprendimus ir padA�s iA?sprA�sti daugelA? su elektros prijungimu ir panaudojimu susijusiA? problemA?.

Elektros projektai: kokie etapai lydi A?iuos darbus?

Pirmiausia suprojektuojami elektros tinklai ore ir kabelinA�s linijos, kurios nebus matomos plika akimi. Tuomet, priklausomai nuo objekto dydA?io ir svarbos, jau ruoA?iamos transformatorinA�s pastotA�s, elektros paskirstymo punktai, suprojektuojami ir elektros A?vadai. Po to vystomas etapas a�� pastato ar pastatA? elektros apA?vietimo planavimas, specialiA?jA? jA�gos tinklA? suprojektavimas ir A?rengimas. Labai svarbu iA? anksto bent preliminariai apgalvoti, kur ir koks apA?vietimas pastatuose bus A?rengiamas.

Tuomet pereinama nuo vidaus prie lauko elektros projektavimo. Lauke atliekami elektros projektai ypatingi tuo, kad reikia A?vertinti gamtos sA�lygas ir parinkti tinkamas medA?iagas, kurios geba iA?laikyti temperatA�rA? pokyA?ius. IA?orA�je formuojami lauko apA?vietimo tinklai, ryA?iai, toliau sA�kmingai projektuojami lauko ir vidaus tinklai. Toliau einanti a�zprocedA�raa�? a�� tai elektros A?vadA? suprojektavimas pagal visus reikalavimus.

Elektros tinklA? projektavimas neapsiriboja vien tik elektros kabeliA? iA?vedA?iojimu, kaip daugeliui atrodo. Taip pat A? elektrikA? darbo sferA� neretai A?traukiamas A?ildomA? grindA?, A?ildymo sistemos suprojektavimas su visais darbais, susijusiais su elektros prijungimu. Kad pastatas atitiktA? saugumo reikalavimus, jame privalomai turi bA�ti A?rengiami A?aibolaidA?iai, pasirA�pinama tinkamu A?A?eminimu. Tai bA�tina dA�l to, kad visi, gyvensiantys ar dirbsiantys tuose pastatuose, jaustA?si saugiai ir iki minimumo bA�tA? sumaA?inta gaisro rizika.

Taip pat elektros projektai vystomi ir tose erdvA�se, kurios nA�ra susijusios su statyba a�� elektra A?rengiama ir apA?vietimas projektuojamas gatvA�se, aikA?tA�se, A?vairiose teritorijose. Patikimos A?monA�s, teikianA?ios elektros projektavimo paslaugas, po atliktA? darbA? projektus suderina su atitinkamomis institucijomis ir juos paA?ios priduoda. Tad savininkui, uA?sakiusiam elektrikA? paslaugas, praktiA?kai netenka niekuo rA�pintis.